4.12. Descomposició de l'ondeta

4.12.1. Resum

Figura 17.45. Exemple del filtre Descomposició de l'ondeta

Exemple del filtre Descomposició de l'ondeta

Imatge original

Exemple del filtre Descomposició de l'ondeta

Aplicació de Descomposició de l'ondeta. Només l'escala 2 es fa visible al grup de capes.

Exemple del filtre Descomposició de l'ondeta

Aquest filtre descompon la capa activa o selecció en diverses capes anomenades escales, cadascuna d'elles conté un conjunt particular de detalls. Els detalls més subtils es troben a les primeres capes i es fan més grans fins a arribar a la darrera, a la part inferior. Aquesta darrera capa s'anomena residual i conté el que queda després d'haver tret totes les capes de detall; representa el contrast global i els colors de la imatge.

Cadascuna de les capes d'escala està configurada per a fusionar-se mitjançant el mode Fusiona les capes amb gra. Això vol dir que els píxels que tinguin un valor del 50% no afectaran el resultat final. Així doncs, pintant una escala d'ondeta amb gris neutre (R:50% G:50% B:50%) s'esborraran els detalls.

Descomposició de l'ondeta és un filtre meravellós per a suavitzar i retocar la pell, per eliminar les marques, les arrugues i les taques de les fotos. També es pot utilitzar per ressaltar i millorar el contrast local i per eliminar taques, colors, tons. Tot això s'explica bé als tutorials esmentats a dalt.

4.12.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba a FiltresMilloraDescomposició de l'ondeta....

4.12.3. Opcions

Figura 17.46. Opcions del filtre Descomposició de l'ondeta

Opcions del filtre Descomposició de l'ondeta

Escales: el número d'escales per defecte és 5. Podeu augmentar-lo per augmentar la finor de l'escala.

Creeu un grup de capes per a emmagatzemar la descomposició: els grups de capes es tracten a Secció 4, “Grups de capes”.

Afegeix una màscara de capa a cada capa d'escala: les màscares de capa es tracten a Secció 2.1.3, “Màscares de capa”.