6. Filtres de llums i ombres

Figura 17.100. Menú dels filtres de Llums i ombres

Menú dels filtres de Llums i ombres

6.1. Introducció

Hi trobareu dos grups de filtres:

  • per a filtres d'efectes de llum, que produeixen diversos efectes d'il·luminació a la imatge.

  • Per als filtres efectes d'ombres, que creen diversos tipus d'ombres.