6. Filtres de llums i ombres

Figura 17.108. Menú dels filtres de Llums i ombres

Menú dels filtres de Llums i ombres

6.1. Introducció

El menú «Llum i ombres» consta de dos grups de filtres:

  • Filtres d'efectes de llum que representen diversos efectes d'il·luminació de la imatge.

  • Filtres d'efectes d'ombra que creen diversos tipus d'ombres.