2.12. Exporta…

Aquesta ordre es diu «Exporta» per a un fitxer natiu XCF. Llavors fa el mateix que Anomena i exporta.... En les primeres versions del GIMP 2.8, aquesta etiqueta del menú era «Exporta a». Des de la versió 2.8.10 «Exporta a» i «Exporta» han canviat de nom a «Exporta» i «Anomena i exporta» seguint el model de «Desa» i «Anomena i desa».

El nom es converteix en «Sobreescriu nom.extensió» per a una imatge importada. Per tant, podeu exportar una imatge directament en el seu format de fitxer original, sense haver de passar pel diàleg d'exportar.