8.4. Laplace

8.4.1. Panoràmica

Figura 17.158. Exemple d'aplicació del filtre Laplace

Exemple d'aplicació del filtre Laplace

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Laplace

Aplicació del filtre Laplace


Aquest filtre detecta les vores de la imatge utilitzant el mètode de Laplace, i produeix una imatge amb les vores marcades amb una línia prima.

8.4.2. Activació del filtre.

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDetecció de voresLaplace.

8.4.3. Opcions

Predefinits, previsualització i vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, “Característiques comunes”.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.