8.4. Laplace

8.4.1. Panoràmica

Figura 17.159. Exemple d'aplicació del filtre Laplace

Exemple d'aplicació del filtre Laplace

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Laplace

Aplicació del filtre «Laplace»


Aquest filtre detecta les vores de la imatge utilitzant el mètode de Laplace, i produeix una imatge amb les vores marcades amb una línia prima.

8.4.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDetecció de voresLaplace.

8.4.3. Opcions

Predefinits, previsualització i vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Retallat

El resultat d’aquest filtre pot ser més gran que la imatge original. Amb l'opció predeterminada Ajusta, la capa es redimensionarà automàticament si cal quan s'apliqui el filtre. Amb l’opció Retalla, el resultat es retallarà al límit de la capa.