13.5. Il·lusió òptica

13.5.1. Resum

Figura 17.298. Il·lusió òptica

Il·lusió òptica

Imatge original

Il·lusió òptica

Aplicació del filtre «Il·lusió òptica»


Amb aquest filtre, la imatge (capa activa o selecció) sembla un calidoscopi. Multiplica la imatge en moltes còpies, més o menys estampades i fragmentades, i les posa al voltant del centre de la imatge.

13.5.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba a FiltresMapaIl·lusió òptica….

13.5.3. Opcions

Figura 17.299. Opcions del filtre «Il·lusió òptica»

Opcions del filtre «Il·lusió òptica»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Divisió

És el nombre de còpies que voleu aplicar a la imatge. Aquest valor varia entre -32 i 64. Els valors negatius inverteixen la rotació del calidoscopi.

Tipus d'il·lusió òptica

A la imatge hi ha dos tipus d'arranjament per a còpies:

Figura 17.300. D'esquerra a dreta: imatge original, Tipus 1, Tipus 2, amb Divisions=4

D'esquerra a dreta: imatge original, Tipus 1, Tipus 2, amb Divisions=4
D'esquerra a dreta: imatge original, Tipus 1, Tipus 2, amb Divisions=4
D'esquerra a dreta: imatge original, Tipus 1, Tipus 2, amb Divisions=4