13.5. Il·lusió òptica

13.5.1. Resum

Figura 17.292. Il·lusió òptica

Il·lusió òptica

Imatge original

Il·lusió òptica

Aplicació del filtre Il·lusió òptica


Amb aquest filtre, la imatge (capa activa o selecció) sembla un calidoscopi. Multiplica la imatge en moltes còpies, més o menys estampades i fragmentades, i les posa al voltant del centre de la imatge.

13.5.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba a FiltresMapaIl·lusió òptica….

13.5.3. Opcions

Figura 17.293. Opcions del filtre Il·lusió òptica

Opcions del filtre Il·lusió òptica

Predefinits, previsualització i vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, “Característiques comunes”.

Divisió

És el nombre de còpies que voleu aplicar a la imatge. Aquest valor varia entre -32 i 64. Els valors negatius inverteixen la rotació del calidoscopi.

Tipus d'il·lusió òptica

A la imatge hi ha dos tipus d'arranjament per a còpies:

Figura 17.294. D'esquerra a dreta: imatge original, Tipus 1, Tipus 2, amb Divisions=4

D'esquerra a dreta: imatge original, Tipus 1, Tipus 2, amb Divisions=4
D'esquerra a dreta: imatge original, Tipus 1, Tipus 2, amb Divisions=4
D'esquerra a dreta: imatge original, Tipus 1, Tipus 2, amb Divisions=4

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.