13.5. Il·lusió òptica

13.5.1. Resum

Figura 17.285. Il·lusió òptica

Il·lusió òptica

Imatge original

Il·lusió òptica

Filter Illusion applied


Amb aquest filtre, la imatge (capa activa o selecció) sembla un calidoscopi. Duplica la imatge en moltes còpies, més o menys estampades i fragmentades, i les posa al voltant del centre de la imatge.

13.5.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba a FiltresMapaIl·lusió òptica….

13.5.3. Opcions

Figura 17.286. Opcions del filtre Il·lusió òptica

Opcions del filtre Il·lusió òptica

Presets, Preview, Split view
[Nota] Nota

These options are described in Secció 2, “Característiques comunes”.

Divisió

És el nombre de còpies que voleu aplicar a la imatge. Aquest valor varia entre -32 i 64. Els valors negatius inverteixen la rotació del calidoscopi.

Illusion type

You have two arrangement types for copies in image:

Figura 17.287. From left to right: original image, Type 1, Type 2, with Divisions=4

From left to right: original image, Type 1, Type 2, with Divisions=4
From left to right: original image, Type 1, Type 2, with Divisions=4
From left to right: original image, Type 1, Type 2, with Divisions=4