3.3. Refés

L'ordre Refés deixa sense efecte l'ordre Desfés. Tota acció de «Desfés» es pot deixar sense efecte amb l'ordre «Refés». Podeu alternar «Desfés» i «Refés» tants cops com vulgueu. Tingueu en compte que només podeu refer una operació si l'última acció que heu fet no era desfer. Si dueu a terme una operació a la imatge després d'haver desfet alguna cosa, haureu perdut els passos anteriors de refer i no es podran recuperar. Vegeu la secció Desfés per a més informació.

An alternate version of Redo is «Strong Redo», which skips changes in visibility of layers etc. This command can be executed by using the keyboard shortcut Ctrl+Shift+Y.

Per a veure les operacions que heu fet i desfet, empreu el diàleg Historial de desfer.

3.3.1. Activació de l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des del menú de la imatge: EditaRefés,

  • utilitzant la drecera de teclat Ctrl+Y,

  • o fent clic a l'estat que vulgueu al diàleg de l'Historial de desfer.