2.7. Esteu intentant actuar en un grup de capes

Figura 4.6. Grup de capes seleccionat

Grup de capes seleccionat

Diàleg de capes on s'ha seleccionat un grup de capes


Com saber-ho: comproveu el Diàleg de capes per veure si la capa activa és realment un Grup de capes. Si és així, tindrà un signe + o - abans del seu nom i de la icona. La majoria de les accions no funcionen en un grup de capes, en aquest cas apareixerà un missatge d'error: «No es pot pintar en un grup de capes.»

Com solucionar-ho: cal que activeu una capa que no sigui un grup de capes. Seleccioneu una capa fent-hi clic al diàleg de Capes. Si el grup de capes actiu té un signe + al davant, es que està plegat. Per desplegar-lo, podeu fer-hi clic i es mostraran les capes individuals dins d'aquest grup.