2.2. Reduint encara més la mida del fitxer

Si voleu reduir la mida de la imatge una mica més, podeu convertir la imatge a mode indexat. Això vol dir que tots els colors es reduiran a només 256 valors. No convertiu imatges amb transicions suaus de color o degradats a mode indexat, perquè el degradat suau original es convertirà generalment en una sèrie de franges. El mode indexat no és recomanable per a fotografies, en general semblaran poc definides i granulades.

Figura 6.10. La imatge indexada

La imatge indexada

Una imatge indexada pot aparèixer una mica granulada. La imatge esquerra és Wilber en la seva mida original, la dreta està ampliada un 300%.


  1. Per a convertir una imatge RGB a mode indexat, utilitzeu l'ordre Secció 6.3, « Mode ».

  2. Després de convertir una imatge a mode indexat, podreu una vegada més exportar la imatge al format PNG.