12.4. Consell del dia

L'ordre Consell del dia mostra el diàleg Consell del dia. Aquest diàleg conté consells útils per a ajudar a comprendre millor alguns punts concrets del GIMP. Els usuaris nous els trobaran interessants, perquè sovint suggereixen maneres més fàcils o més eficaces de dur a terme alguna operació que altres més òbvies.

12.4.1. Activar l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des del menú de la imatge amb AjudaConsell del dia.

12.4.2. Descripció de la finestra de diàleg

Figura 16.261. Finestra del diàleg Consell del dia

Finestra del diàleg Consell del dia

Alguns consells contenen un enllaç Més informació a la pàgina corresponent del manual del GIMP.

[Nota] Nou en el GIMP 2.6

De manera predeterminada, el consell del dia no es tornarà a mostrar cada vegada que inicieu el GIMP.