5.16. Mostra les guies

L'ordre Mostra les guies activa i desactiva la visualització de les guies en la finestra d'imatge.

Podeu seleccionar la visualització predefinida per a les guies en el diàleg Aparença de la finestra d'imatge.

5.16.1. Activació l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb VisualitzaMostra les guies,

  • o amb la drecera de teclat Maj+Ctrl+T.