3.4. Cubell de pintura

Figura 14.62. L'eina «Cubell de pintura» a la Caixa d'eines

L'eina «Cubell de pintura» a la Caixa d'eines

Aquesta eina omple una selecció amb el color del primer pla actual. Si feu Ctrl+clic i utilitzeu l'eina Cubell de pintura, utilitzarà el color del fons. Depenent de com s'estableixen les opcions de l'eina, l'eina Cubell de pintura omplirà tota la selecció o només les parts en què els colors són similars al lloc on feu clic. Les opcions de l'eina també afecten la manera com es fa la transparència.

La quantitat d'emplenat depèn de quin Llindar d'emplenat heu especificat, és semblant a l'eina vareta màgica. L'emplenat s'inicia en el punt on es fa clic i s'estén cap a fora fins que el color o el valor alfa esdevé massa diferent.

Quan ompliu objectes en una capa transparent (com les lletres en una capa de text) amb un color diferent de l'anterior, es pot tenir una vora del color d'abans que envolti els objectes. Això és a causa d'un Llindar blanc i negre baix, en el diàleg d'opcions del Cubell de pintura. Amb un Llindar blanc i negre baix, l'eina no omple amb píxels semitransparents que destaquen sobre l'emplenat, ja que mantenen el seu color original.

Per omplir àrees totalment transparents heu d'assegurar-vos que l'opció Bloqueig (en el diàleg de capes) estigui desmarcada. Si s'activa aquesta opció, s'ompliran només les parts no transparents de la capa.

3.4.1. Activació de l'eina

 • Podeu trobar l'eina Cubell de pintura al menú imatge a: EinesEines de pinturaCubell de pintura

 • També el podeu agafar fent clic a la icona eina: a la Caixa d'eines.

 • o bé prement les tecles Maj+B.

3.4.2. Tecles modificadores

 • Similarly to paint tools, pressing Ctrl allows you to pick surrounding colors on canvas without having to switch to Color Picker tool.

 • Maj commuta sobre la marxa el color similar o el de tota la selecció.

 • Alt toggles Fill type between FG and BG colors.

3.4.3. Opcions

Figura 14.63. Cubell de pintura opcions de l'eina

Cubell de pintura opcions de l'eina

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Mode; Opacitat

MireuEines de pintura per conèixer les opcions que són comunes a totes aquestes eines. Només s'expliquen aquí les opcions específiques de l'eina Cubell de pintura.

Tipus d'emplenat

El GIMP ofereix tres tipus d'emplenat:

Emplenat del color del primer pla

estableix el color d'emplenat amb el color del primer pla seleccionat.

Emplenat del color del fons

defineix el color d'emplenat per l'actual color del fons seleccionat.

Omple amb el patró

estableix el color d'emplenat pel patró que s'ha seleccionat. Podeu seleccionar el patró per utilitzar-lo en una llista desplegable.

Aquesta llista desplegable permet a l'usuari seleccionar un dels molts patrons d'emplenat per utilitzar-los a la següent operació. La llista és controlada pels quatre botons de la part inferior del selector.

Àrea afectada
 • Fill whole selection makes GIMP fill a pre-existent selection or the whole layer. A quicker approach to do the same thing could be to click and drag the foreground, background or pattern color, leaving it onto the selection. Also, pressing Ctrl key allows you to pick a color on the image as foreground color.

 • Fill similar colors: this is the default setting: the tool fills the area with a color near the pixel onto you have clicked. The color similarity is defined by options in Finding Similar Colors.

 • Fill by line art detection:This is a new algorithm in GIMP-2.10.10 allowing you to fill areas surrounded by line arts, trying to leave no unfilled pixels near the lines, and closing potential zones.

  Line art detection is also known as Smart Colorization. The author describes clearly problems he met in https://girinstud.io/news/2019/02/smart-colorization-in-gimp/. Options are described bellow.

Cerca de colors semblants

These options appear when the Fill similar colors option is checked:

 • L'opció Àrees transparents plenes ofereix la possibilitat d'omplir àrees amb baixa opacitat.

 • L'opció Mostra fusionada intercanvia les mostres de totes les capes. Si la mostra fusionada és activa, els emplenats es poden fer sobre una capa inferior, mentre que la informació del color que s'utilitza per comprovar el Llindar blanc i negre està més amunt. S'ha de seleccionar el nivell inferior i assegureu-vos que la capa de sobre és visible per l'equilibri del color.

 • Per entendre quins són els veïns de la diagonal, consulteu Diagonal-neighbors> a l'eina Selecció difusa.

 • Consulteu Suavitzador en el glossari.

 • The Threshold slider sets the level at which color weights are measured for fill boundaries. A higher setting will fill more of a multi colored image and conversely, a lower setting will fill less area.

 • With the Fill by option you can choose which component of the image GIMP shall use to calculate the similarity and to determine the borders of filling.

  The components you can choose from are Composite, Red, Green, Blue, Alpha, HSV Hue, HSV Saturation, HSV Value, LCh Lightness, LCh Chroma, LCh Hue,

  Aquesta opció no és fàcil d'entendre. Heu triat, per exemple, el canal vermell. Quan feu clic a qualsevol dels píxels, l'eina cerca els píxels contigus similars al del canal vermell amb el del píxel premut, d'acord amb el Llindar blanc i negre establert. Un exemple:

  Imatge original: tres tires amb els degradats de colors purs. Vermell (255; 0; 0), Verd (0; 255, 0), Blau (0; 0; 255). Utilitzarem l'eina Cubell de pintura amb el color magenta i un Llindar blanc i negre a 15.

  Imatge 1: Omple segons el canal = Compost. Hem fet clic successivament en les tres franges de color. Cada franja està plena d'acord amb el Llindar blanc i negre.

  Imatge 2: Omple segon el canal = Vermell. Hem fet clic a la franja vermella. L'eina busca els píxels contigus que tenen un valor similar al canal vermell, segons el llindar establert. Només una zona estreta correspon a aquests estàndards. En el verd i el blau de la franja, el valor dels píxels del canal vermell és 0, molt diferent del valor del canal vermell del píxel premut: el color no s'estén pel costat.

  Imatge 3: Omple segons = Vermell. Hem fet clic a la franja verda. El valor del píxel premut en el canal vermell és 0. Tots els píxels de les franges verdes i blaves tenen el mateix valor del canal vermell (0): tots estan pintats.

  Figura 14.64. Exemple per Omple segons

  Exemple per Omple segons

  Imatge original

  Exemple per Omple segons

  Imatge 1

  Exemple per Omple segons

  Imatge 2

  Exemple per Omple segons

  Imatge 3


Line Art Detection options

Figura 14.65. Fill by line art detection example

Fill by line art detection example
Fill by line art detection example

Bucket fill tool applied by click-and-drag with default options.They don't well fit this image, especially on eyebrows that are almost wiped off.


 • Source: by default, information for line art computation is taken from all visible layers; you can choose another source:

 • Fill transparent areas: fills completely transparent regions.

 • Feather edges: feathers fill edges.

 • Maximum growing size: maximum number of pixels grown under the line art. Increasing this value makes lines thinner.

  To improve eyebrows in the example, Maximum growing size is reduced to 1.

 • Line art detection threshold: threshold to detect contour (higher values will detect more pixels).

 • Maximum gap length : maximum gap (in pixels) in line art which can be closed.

3.4.4. Ompliu una selecció difuminada

Fent clic repetidament a una selecció amb les vores difuminades, omplireu progressivament el límit difuminat:

Figura 14.66. Exemple de Omple una selecció difuminada

Exemple de Omple una selecció difuminada

Imatge original

Exemple de Omple una selecció difuminada

Després de fer 3 clics més amb l'eina Cubell de pintura