Capítol 7. Dibuix amb el GIMP

Sumari

1. Selecció
1.1. Difuminació
1.2. Fer una selecció parcialment transparent
2. Creació i ús de les seleccions
2.1. Moving or Resizing a Selection
2.2. Afegiu o sostraieu les seleccions
3. La màscara ràpida
3.1. Visió general
3.2. Propietats
4. Ús de la màscara ràpida
5. Camins
5.1. Creació d'un camí
5.2. Propietats dels camins
5.3. Camins i seleccions
5.4. Transformació dels camins
5.5. Traça un camí
5.6. Camins i text
5.7. Camins i fitxers SVG
6. Pinzells
7. Afegeix pinzells nous
8. El quadre de diàleg GIH
9. Varia la mida del pinzell
9.1. Com variar la mida d'un pinzell
9.2. Creació ràpida d'un pinzell
10. Degradats
11. Patrons
12. Paletes
12.1. Mapa de colors
13. Valors predefinits
14. Dibuixa objectes senzills
14.1. Dibuixa una línia recta
14.2. Creació d'una forma bàsica

1. Selecció

Sovint, quan treballeu sobre una imatge, voleu que només una part es vegi afectada. En el GIMP, això s'aconsegueix seleccionant aquesta part. Cada imatge té una selecció associada a ella. Moltes operacions del GIMP, però no totes, actuen solament sobre les porcions seleccionades de la imatge.

Figura 7.1. Com aïllaríeu l'arbre?

Com aïllaríeu l'arbre?

Hi ha moltíssimes situacions en què crear la selecció adequada és la clau per obtenir el resultat desitjat, i això sovint no és gens fàcil d'aconseguir. Per exemple, en la imatge de dalt, suposem que desitgem tallar l'arbre del fons, i enganxar-lo en una altra imatge. Per fer-ho, cal crear una selecció que contingui l'arbre i res més. Això és difícil perquè l'arbre té una silueta molt complexa, i en diverses zones es fa impossible distingir-lo dels objectes que té al darrere.

Figura 7.2. Selecció mostrada com de costum amb una línia discontínua.

Selecció mostrada com de costum amb una línia discontínua.

Vet aquí un punt molt important, i és crucial entendre-ho. En general quan es crea una selecció, es visualitza com una línia discontínua que tanca una porció de la imatge. La idea que podríeu fer-vos és que la selecció és un tipus de contenidor, amb les parts de la imatge seleccionades a dins, i les parts no seleccionades a fora. Aquest concepte de selecció està bé per a molts propòsits, però no és del tot correcte.

En realitat, la selecció està implementada com un canal. En termes d'estructura interna, és idèntic als canals vermell, verd, blau i alfa d'una imatge. Per això, la selecció té un valor definit per a cada píxel de la imatge, que va des de 0 (no seleccionat) fins a 255 (completament seleccionat). L'avantatge d'això és que permet que alguns píxels es trobin parcialment seleccionats, donant-los valors intermedis. Com podeu observar, hi ha moltes situacions en què és preferible tenir transicions suaus entre les regions seleccionades i les no seleccionades.

Així doncs, què és aquesta línia de guions que apareix quan es crea una selecció?

La línia discontínua és una línia de contorn que divideix les àrees que es troben més d'un 50% seleccionades de les àrees que es troben menys d'un 50% seleccionades.

Figura 7.3. La mateixa selecció en el mode Màscara ràpida.

La mateixa selecció en el mode Màscara ràpida.

While looking at the dashed line that represents the selection, always remember that the line only tells part of the story. If you want to see the selection in full detail, the easiest way is to click the QuickMask button in the lower left corner of the image window. This causes the selection to be shown as a translucent overlay atop the image. Selected areas are unaffected; unselected areas are reddened. The more completely selected an area is, the less red it appears.

Moltes operacions treballen de manera diferent en el mode Màscara ràpida, com s'esmenta a la Visió general de la Màscara ràpida . Feu servir el botó Màscara ràpida al cantó inferior esquerra de la finestra de la imatge per commutar el mode Màscara ràpida.

Figura 7.4. La mateixa selecció en el mode Màscara ràpida després de difuminar-la.

La mateixa selecció en el mode Màscara ràpida després de difuminar-la.

1.1. Difuminació

Amb la configuració predeterminada, les eines de selecció bàsica, com l'eina Selecció rectangular, creen seleccions sòlides. Els píxels que són dins de la línia discontínua estan completament seleccionats, i els píxels que són fora completament no seleccionats. Podeu verificar-ho canviant al mode Màscara ràpida: veureu un rectangle net amb vores sòlides, envoltat d'un vermell uniforme. Feu servir la casella «Difumina les vores» en les opcions de l'eina per alternar entre seleccions graduals i seleccions sòlides. El radi de difuminació, que podeu ajustar, determina la distància al llarg de la qual es produeix la transició.

Si ho seguiu, intenteu-ho amb l'eina Selecció rectangular, i després commuteu al mode Màscara ràpida. Veureu que el rectangle té una vora difusa.

La difuminació és particularment útil quan talleu i enganxeu, perquè ajuda a fer que l'objecte enganxat combini suaument en el seu contorn.

Es pot difuminar una selecció en qualsevol moment, fins i tot si ha estat creada originalment com una selecció sòlida. Useu SeleccionaDifumina la vora des del menú de la imatge per obrir el diàleg de selecció de difuminació. Establiu el radi de difuminació i feu clic en D'acord. Useu SeleccionaRealça la vora per fer l'oposat: enfocar una selecció graduada en tot o res.

[Nota] Nota

Per a lectors amb una orientació tècnica: la difuminació funciona aplicant una difuminació gaussiana al canal de selecció, amb el radi de difuminació especificat.

1.2. Fer una selecció parcialment transparent

Podeu ajustar l'opacitat de la capa, però no podeu fer-ho directament per a una selecció. És prou útil fer transparent la imatge d'un got. Useu els següents mètodes per a ajustar l'opacitat de la capa:

  • Per a seleccions simples, feu servir la Goma d'esborrar amb l'opacitat desitjada.

  • Per a seleccions complexes: useu SeleccionaFlotant per a crear seleccions flotants. Això crea una capa nova amb la selecció anomenada «Selecció flotant»(Secció 4.5, «Punt flotant»). En el diàleg de capes ajusteu el lliscador de l'opacitat en l'opacitat desitjada. Llavors ancoreu la selecció: fora de la selecció, el punter del ratolí inclou una àncora. Quan feu clic mentre el punter del ratolí inclou l'àncora, la selecció flotant desapareix del diàleg de capes i la selecció és en el lloc correcte i està parcialment transparent (l'ancoratge funciona d'aquesta manera només si està activada una eina de selecció: també podeu usar l'ordre «Fixa la capa» en el menú contextual fent clic botó-dret sobre la capa seleccionada en el diàleg de capes).

    I si utilitzeu sovint aquesta funció: Ctrl-C per copiar la selecció, Ctrl-V per enganxar el porta-retalls com una selecció flotant, i CapaCapa nova per convertir la selecció en una capa nova. Podeu ajustar l'opacitat abans o després de crear la capa nova.

  • Una altra manera: useu CapesMàscaraAfegeix una màscara de capa per afegir una màscara de capa a la capa amb la selecció, inicialitzant-la amb la selecció. Feu servir un pinzell amb l'opacitat desitjada per a pintar la selecció amb negre, és a dir, pintar-la amb transparència. Després Capa/Màscara/Aplica la màscara de capa. Consulteu Secció 2.1.4, «Màscares de capa».

  • Per fer transparent el fons sòlid d'una imatge, afegiu un canal alfa, i useu la vareta màgica per seleccionar el fons. Llavors, feu servir l'eina Pipeta per seleccionar el color del fons, que es converteix en el color del primer pla en la caixa d'eines. Useu l'eina Pot de pintura amb el color seleccionat. Ajusteu el mode Pot de pintura a «Esborra el color», que esborrarà els píxels amb el color seleccionat; altres píxels s'esborraran parcialment i en canviarà el color.

    El mètode més senzill és usar EditaNeteja, que dona una transparència completa a una selecció.