8.47. Histograma

El diàleg de l'histograma està documentat a Secció 2.5, “Diàleg de l'histograma”.