2.4. Diferents tipus de Script-Fus

Hi ha dos tipus de Script-Fus:

Script-Fus independents

Les variants independents són en FitxerCreaTipus de script en la barra del menú de la imatge (vegeu la imatge de baix).

Figura 13.1. Script-Fus per categories

Script-Fus per categories

Script-Fus dependents de la imatge

Els menús s'han reorganitzat. Hi ha un nou menú de colors que agrupa tots els scripts que treballen sobre colors, per exemple, les eines que ajusten el to, la saturació, la lluminositat..., els filtres... Els menús «filtres» i «Script-Fu» es fusionen en un i s'organitzen en noves categories. Els connectors i Script-Fus dependents de la imatge ara estan disseminats en el menú «imatge». Per exemple, el filtre de color a alfa és en el menú «colors». Al principi pot desorientar, però al capdavall un s'hi acostuma aviat perquè és més lògic.

La següent figura mostra on els podeu trobar en el menú de la imatge.

Figura 13.2. On es troben els scripts dependents de la imatge

On es troben els scripts dependents de la imatge