2.4. Diferents tipus de Script-Fus

Hi ha dos tipus de Script-Fus:

Script-Fus independents

Aquests scripts no requereixen una imatge existent. Normalment creen ells mateixos una imatge. En el passat hi havia diversos scripts subministrats amb el GIMP que pertanyien a aquesta categoria. Tanmateix, tots els resultats semblaven antics en comparació amb els estàndards actuals, i tampoc no estaven ben mantinguts. És per això que ja no estan instal·lats al GIMP 2.10.

En cas que vulgueu seguir utilitzant aquests scripts, encara estan disponibles com a descàrregues separades que heu d'instal·lar vosaltres mateixos. Els scripts i altres recursos es poden baixar des d'aquí.

Script-Fus dependents de la imatge

In the past there was a dedicated Script-Fu menu. Nowadays most scripts and plugins are logically categorized and added to the menu that closely resembles their function. Most of the scripts appear in the Filters menu, but there are also several in the Colors.

Some scripts with specific functions appear in other menus, e.g. the script New Brush (script-fu-paste-as-brush) is integrated in the Edit menu (EditPaste as...New Brush), that is more logical.

[Nota] Nota

Some older scripts that haven't been updated may still appear in a dedicated top-level Script-Fu menu.