8.8. Ombres i Ressaltats

Aquest filtre permet ajustar el Ressaltat d'ombres de la imatge per separat. La implementació segueix de prop la contrapartida en el programari de fotografia Darktable Ombres i Ressaltats.

8.8.1. Activa l'ordre

Podeu accedir al diàleg Ressaltat d'ombres a través de: ColorsRessaltat d'ombres…

8.8.2. Opcions

Figura 16.154. Opcions de Ressaltat d'ombres

Opcions de Ressaltat d'ombres

Predefinits

Els «Predefinits» són una característica habitual per a diverses ordres del color. Podeu trobar la seva descripció a Secció 8.1, «Introducció al menú «Colors»».

Tres grups d'opcions:

Ombres: opcions per a les ombres:

  • Ombres: aquest lliscador controla l'efecte sobre les ombres; els valors positius aclareixen les ombres mentre que els valors negatius les enfosqueixen.

  • Ajustament del color de les ombres: aquest lliscador controla l'ajustament de saturació del color fet a les ombres; els valors alts augmenten la saturació de les ombres clares; els valors baixos la redueixen. Normalment és segur deixar-ho en el predeterminat de 100%; això genera un augment natural de saturació en les ombres, similar al que s'esperaria a la natura si les ombres rebessin més llum.

Llums: options per a les llums:

  • Llums: aquest lliscador controla l'efecte en les llums; els valors negatius enfosqueixen els punts lluminosos mentre que els valors positius els il·luminen.

  • Ajustament del color del ressaltat: aquest lliscador controla l'ajustament de saturació del color fet als ressaltats; els valors alts augmenten la saturació en els ressaltats enfosquits; els valors baixos la redueixen. Sovint, els ressaltats no contenen prou informació sobre els colors per a donar colors convincents quan s'enfosqueixen. Pot ser que hàgeu de jugar una mica amb aquest paràmetre per a trobar el valor més adequat depenent de la imatge específica; però compte que, de vegades, els resultats potser encara no són del tot satisfactoris.

Comú: opcions comunes a Ressaltat d'ombres:

  • Ajustament del punt blanc: per defecte, l'algoritme d'aquest mòdul deixa sense tocar el punt negre i el punt blanc. En alguns casos, una imatge pot contenir variacions tonals més enllà del punt blanc, és a dir, per sobre un valor de luminància de 100. Un canvi negatiu en el lliscador d'ajustament del punt blanc permet reduir aquests valors al rang adequat per tal de visualitzar detalls ressaltats.

  • Radi: aquest lliscador controla el radi del filtre difuminat implicat. Els valors més alts donen transicions més suaus entre les ombres i els ressaltats, però poden introduir halos. Els valors inferiors reduiran la mida dels halos, però poden comportar un aspecte artificial.

  • Compressió: aquest lliscador controla la intensitat de l'efecte als tons mitjans. Els valors alts redueixen l'efecte extrem entre les ombres i els ressaltats; els valors baixos provoquen ajustaments forts també als tons mitjans. Normalment només cal que toqueu aquest paràmetre si voleu limitar els efectes a les ombres i ressaltats extrems; augmentar el valor en aquest cas. Al 100% aquest mòdul ja no té cap efecte visible ja que només es veuen afectats els negres i els blancs absoluts.

Previsualització i vista dividida

Són característiques habituals descrites a Secció 8.1, «Introducció al menú «Colors»».