8.8. Ombres i Ressaltats

This filter allows adjusting shadows and highlights in the image separately. The implementation closely follow its counterpart in the Darktable photography software Shadows and Highlights.

8.8.1. Activa l'ordre

Podeu accedir al diàleg Ressaltat d'ombres a través de: ColorsRessaltat d'ombres…

8.8.2. Opcions

Figura 16.156. Opcions de Ressaltat d'ombres

Opcions de Ressaltat d'ombres

Predefinits

«Presets» are a common feature for several Colors commands. You can find its description in Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Tres grups d'opcions:

Ombres: opcions per a les ombres:

  • Ombres: aquest lliscador controla l'efecte sobre les ombres; els valors positius aclareixen les ombres mentre que els valors negatius les enfosqueixen.

  • Ajustament del color de les ombres: aquest lliscador controla l'ajustament de saturació del color fet a les ombres; els valors alts augmenten la saturació de les ombres clares; els valors baixos la redueixen. Normalment és segur deixar-ho en el predeterminat de 100%; això genera un augment natural de saturació en les ombres, similar al que s'esperaria a la natura si les ombres rebessin més llum.

Llums: options per a les llums:

  • Llums: aquest lliscador controla l'efecte en les llums; els valors negatius enfosqueixen els punts lluminosos mentre que els valors positius els il·luminen.

  • Ajustament del color del ressaltat: aquest lliscador controla l'ajustament de saturació del color fet als ressaltats; els valors alts augmenten la saturació en els ressaltats enfosquits; els valors baixos la redueixen. Sovint, els ressaltats no contenen prou informació sobre els colors per a donar colors convincents quan s'enfosqueixen. Pot ser que hàgeu de jugar una mica amb aquest paràmetre per a trobar el valor més adequat depenent de la imatge específica; però compte que, de vegades, els resultats potser encara no són del tot satisfactoris.

Comú: opcions comunes a Ressaltat d'ombres:

  • White point adjustment: By default the algorithm of this module leaves black point and white point untouched. In some cases an image might contain tonal variations beyond the white point, i.e. above a luminance value of 100. A negative shift in the white point adjustment slider allows to bring these values down into the proper range so that further details in the highlights get visible.

  • Radi: aquest lliscador controla el radi del filtre difuminat implicat. Els valors més alts donen transicions més suaus entre les ombres i els ressaltats, però poden introduir halos. Els valors inferiors reduiran la mida dels halos, però poden comportar un aspecte artificial.

  • Compressió: aquest lliscador controla la intensitat de l'efecte als tons mitjans. Els valors alts redueixen l'efecte extrem entre les ombres i els ressaltats; els valors baixos provoquen ajustaments forts també als tons mitjans. Normalment només cal que toqueu aquest paràmetre si voleu limitar els efectes a les ombres i ressaltats extrems; augmentar el valor en aquest cas. Al 100% aquest mòdul ja no té cap efecte visible ja que només es veuen afectats els negres i els blancs absoluts.

Blending Options, Preview and Split view

These are common features described in Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».