11.4. Cubisme

11.4.1. Panoràmica

Figura 17.203. Exemple de «Cubisme»

Exemple de «Cubisme»

Imatge original

Exemple de «Cubisme»

El filtre «Cubisme» aplicat


El connector Cubisme modifica la imatge, així sembla construït per petits quadres de paper, col·locats a l'atzar més o menys superposats.

[Suggeriment] Suggeriment

Si les possibilitats de regular aquest filtre no són suficients, mireu el filtre GIMPressionista que ofereix més opcions.

11.4.2. Activa el filtre

El filtre es pot trobar a FiltresArtísticCubisme...

11.4.3. Opcions

Figura 17.204. «Cubisme» opcions del filtre

«Cubisme» opcions del filtre

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Mida dels quadrats

Aquesta variable defineix la mida en píxels dels quadrats utilitzats per a generar la imatge. Es pot utilitzar el lliscador, també es pot introduir el valor exacte en els quadres de text, o es poden utilitzar els botons fletxa.

Saturació dels quadrats

This variable specifies how intense the color of the squares should be. This affects the opacity of the squares. A high value will render the squares very intensely and does not allow lower squares to show through. A lower value allows the lower squares to be more visible through the higher ones and causes more blending in the colors.

Background color

This allows you to change the background color that is used by this filter. You can click the color bar to select a color, or use the color picker to pick a color from your image.

Random seed

The randomness in this filter is based on a so-called seed. Different seeds will cause the output of the filter to change. You can change the seed until you find a preview that you like.

[Suggeriment] Suggeriment

Si utilitzeu aquest filtre per a generar imatges de fons per pàgines web, treballeu amb pocs colors pintats a l'atzar en un petit quadrat. A continuació, apliqueu el filtre Cubisme amb els paràmetres desitjats. I finalment proveu Sense costures per a ajustar la imatge en el fons sense costures visibles.