8.15. El submenú «Automàtic»

Figura 16.171. El submenú «Colors/Automàtic»

El submenú «Colors/Automàtic»

El submenú Automàtic conté operacions que ajusten, automàticament, la distribució dels colors en la capa activa, sense la intervenció de l'usuari. Moltes d'aquestes operacions estan implementades en realitat com a connectors.

8.15.1. Activa el submenú

  • Podeu accedir a aquest submenú des de la finestra d'imatge amb ColorsAutomàtic.

8.15.2. Estirament del color automàtic

El GIMP té diverses ordres automàtiques per a estirar les columnes de l'histograma dels canals de color de la capa activa. Empenyent els píxels clars cap a la dreta i els foscos cap a l'esquerra, els píxels clars es fan més clars i els foscos més foscos, i això millora el contrast de la capa.

Algunes de les ordres estiren els tres canals per igual, de manera que el to no canvia. Altres ordres estiren cada un dels canals de color per separat, i això canvia els tons.

La manera de fer l'estirament varia amb les diferents ordres i el resultat sembla diferent. No és fàcil predir exactament el que farà cada ordre. Si sabeu exactament el que feu, podeu aconseguir els mateixos resultats, i molt més, amb l'eina Nivells.

Vet aquí alguns exemples dels resultats d'aquestes ordres, tots junts en una pàgina, així els podeu comparar més fàcilment. L'ordre més apropiada depèn de la imatge, i per això hauríeu de provar cada ordre per a saber quina és la que funciona millor.

Figura 16.172. La capa original i els seus histogrames

La capa original i els seus histogrames

Aquesta capa no té píxels ni molt clars ni molt foscos, així que funciona bé amb aquestes ordres.


Figura 16.173. L'ordre Equalitza

L'ordre Equalitza

Exemple d'aplicació de l'ordre «Equalitza»


Figura 16.174. L'ordre Balanç de blancs

L'ordre Balanç de blancs

Exemple d'aplicació de l'ordre «Balanç de blancs»


Figura 16.175. L'ordre Estira el contrast

L'ordre Estira el contrast

Exemple d'«Estira el contrast»


Figura 16.176. L'ordre Estira el contrast HSV

L'ordre Estira el contrast HSV

Exemple d'«Estira el contrast HSV»


Figura 16.177. The Color Enhance (legacy) command

The Color Enhance (legacy) command

«Color Enhance (legacy)» example