3. CÒPIES LITERALS

Podeu copiar i distribuir el Document en qualsevol suport, sigui de manera comercial o no, sempre que aquesta llicència, les notes de drets d'autor i la nota que indica que aquesta llicència és aplicable al Document es reprodueixin en totes les còpies i que no afegiu cap altra condició a les exposades en aquesta llicència. No podeu fer servir mesures tècniques per a obstruir o controlar la lectura o còpia posterior de les còpies que feu o distribuïu. No obstant això, podeu acceptar compensació a canvi de les còpies. Si distribuïu un nombre prou gran de còpies també haureu de seguir les condicions de la secció 4.

També podeu prestar còpies, amb les mateixes condicions esmentades, i podeu exhibir-ne públicament.