5.12. Vídeo

5.12.1. Visió general

Figura 17.81. Applying example for the Video Degradation filter

Applying example for the Video Degradation filter

Imatge original

Applying example for the Video Degradation filter

Filter Video Degradation applied


Simula una imatge de baixa resolució RGB.

5.12.2. Activació el filtre

You can find this filter through FiltersDistortsVideo Degradation….

5.12.3. Opcions

Figura 17.82. Opcions del filtre Vídeo

Opcions del filtre Vídeo

Presets, Preview, Split view
[Nota] Nota

These options are described in Secció 2, “Característiques comunes”.

Pattern

Seria bastant difícil descriure els efectes de cada patró; és millor veure'ls en la previsualització.

Additiu

Quan se selecciona aquesta opció, s'afegeix l'efecte del filtre a la imatge original.

Girat

Gira el resultat 90°.