5.12. Vídeo

5.12.1. Visió general

Figura 17.83. Exemple d'aplicació del filtre Degradació de vídeo

Exemple d'aplicació del filtre Degradació de vídeo

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Degradació de vídeo

Aplicació del filtre Degradació de vídeo


Simula una imatge de baixa resolució RGB.

5.12.2. Activació el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDistorsionsDegradació de vídeo....

5.12.3. Opcions

Figura 17.84. Opcions del filtre Vídeo

Opcions del filtre Vídeo

Predefinits, previsualització i vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, “Característiques comunes”.

Patró

Seria bastant difícil descriure els efectes de cada patró; és millor veure'ls en la previsualització.

Additiu

Quan se selecciona aquesta opció, s'afegeix l'efecte del filtre a la imatge original.

Girat

Gira el resultat 90°.