8.26. Compon

8.26.1. Resum

Figura 16.197. Exemple per l'ordre «Compondre»

Exemple per l'ordre «Compondre»

imatge descomposta (descomposició RGB)

Exemple per l'ordre «Compondre»

Ordre «Compondre» aplicada


Aquesta ordre construeix una imatge a partir de diverses imatges en escala de grisos o capes, com per exemple el que s'ha obtingut per extracció dels components RGB, HSV .... També és possible construir una imatge a partir d'imatges d'escala de grisos o capes creades independentment.

8.26.2. Activa l'ordre

  • Aquesta ordre es troba a ColorsComponentsCompondre…. S'activa si la imatge està en escala de grisos.

8.26.3. Opcions

Figura 16.198. Opcions de l'ordre «Compondre»

Opcions de l'ordre «Compondre»

Compon els canals

Podeu triar l'espai de color que s'utilitzarà: RGB, HSV... Les opcions es descriuen en la següent ordre Descompondre.

Representació del canal

Permet triar el canal que serà afectat per cada canal d'imatge. Feu servir aquesta opció, per exemple, per a intercanviar els canals de color:

Figura 16.199. Exemple de representació de canals: intercanvi de dos canals

Exemple de representació de canals: intercanvi de dos canals

Imatge original

Exemple de representació de canals: intercanvi de dos canals

Descomposició en capes

Exemple de representació de canals: intercanvi de dos canals

Representació de l'aplicació dels canals

Exemple de representació de canals: intercanvi de dos canals

imatge composta


Valor de la màscara: en lloc de seleccionar una capa o una imatge per a construir el canal, podeu donar al canal un valor de 0 a 255. No obstant això, tingueu en compte que almenys un canal ha d'estar format d'una capa o d'una imatge.

[Suggeriment] Suggeriment

Si les opcions de compondre són diferents de les de descompondre, per exemple, d'una imatge descomposta en RGB i recomposta en LAB, n'obtindreu interessants efectes de color. Proveu-ho!