11.2. Aplica l'efecte tapís

11.2.1. Panoràmica

Figura 17.199. Exemple del filtre «Efecte tapís»

Exemple del filtre «Efecte tapís»

Imatge original

Exemple del filtre «Efecte tapís»

Filtre «Efecte tapís» aplicat


Aquest filtre aplica un efecte tapís a la capa activa o la selecció. Texturitza la imatge com si fos un tapís.

11.2.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresArtísticEfecte tapís….

11.2.3. Opcions

Figura 17.200. Opcions de l'«Efecte tapís»

Opcions de l'«Efecte tapís»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Direcció

Estableix la direcció inicial del tapís. També es pot considerar que aquesta opció indica la posició de la font de llum que il·lumina el relleu del tapís.

Profunditat

Aquest lliscador controla la intensitat de l'efecte tapís des d'1 (molt pla) a 50 (molt profund).