6. Personalitza la pantalla de presentació

Quan inicieu el GIMP, hi veureu la pantalla de presentació mostrant alguns missatges d'estat curts, mentre el programa carrega tots els components.

Of course, you can customize the splash-screen: Create a splashes directory in your personal GIMP folder (/home/user_name/.config/GIMP/2.10/ on Linux, C:\Documents and Settings\user_name\AppData\Roaming\GIMP\2.10\ on Windows, on MacOS).

Copieu la vostra imatge (o imatges) en aquesta carpeta splashes. En iniciar el GIMP, llegirà aquesta carpeta i escollirà una imatge aleatòriament.

[Suggeriment] Suggeriment

Assegureu-vos que les imatges no són gaire petites.