6.5. Llum enlluernadora

6.5.1. Panoràmica

Figura 17.115. Exemple del filtre Llum enlluernadora

Exemple del filtre Llum enlluernadora

Imatge original

Exemple del filtre Llum enlluernadora

Aplicació del filtre «Llum enlluernadora»


L'efecte Llum enlluernadora recorda l'efecte que s'obté en fer una fotografia amb llum enlluernadora, amb halo i radiacions al voltant. La imatge Llum enlluernadora té tres components: la lluentor que és la gran bola de foc central, els rajos i les resplendors secundàries

6.5.2. Activació del filtre

El filtre es troba al menú FiltresLlums i ombres Llum enlluernadora…

6.5.3. Opcions

La pestanya Paràmetres permet ajustar manualment la configuració, mentre que la pestanya Selector permet triar predefinits d'una llista.

Previsualització

Quan l'opció Auto-actualitza la previsualització està activada, el resultat de la configuració es mostra a la previsualització; la imatge no es modificarà fins que no premeu el botó D'acord.

6.5.3.1. Paràmetres

Figura 17.116. Opcions del filtre «Llum enlluernadora» (paràmetres)

Opcions del filtre «Llum enlluernadora» (paràmetres)

Centre

Podeu ajustar les coordenades X i Y (píxels) de l'espurneig, utilitzant la casella d'entrada o fent clic a la previsualització. L'origen de les coordenades és al cantó superior esquerre.

Paràmetres
Radi

El radi de l'efecte. El lliscador limita la franja de possibles valors, però utilitzant les caselles d'entrada, podeu introduir valors més alts.

Rotació

Gireu l'efecte.

Rotació del to

Canviar el matís (color) de l'efecte.

Angle del vector

Capgira les resplendors secundàries

Longitud del vector

Varia la distància aplicada de les resplendors secundàries.

Supermostratge adaptable

Regulació del suavitzat en funció dels paràmetres com la Profunditat (distància) i el Llindar (tolerància). Consulteu Supermostratge

6.5.3.2. Seletor

Figura 17.117. Opcions del filtre «Llum enlluernadora» (Selector)

Opcions del filtre «Llum enlluernadora» (Selector)

La pestanya de selecció permet escollir un patró Llum enlluernadora existent, per a modificar-lo i desar-lo.

Nou

Quan feu clic en aquest botó, creeu un nou patró Llum enlluernadora. Trieu-li un nom.

Edita

Aquest botó obre l'Editor Llum enlluernadora (mireu a sota).

Copia

Aquest botó permet duplicar un patró Llum enlluernadora seleccionat. Podeu editar-ne una còpia sense alterar l'original.

Suprimeix

Aquest botó elimina el patró Llum enlluernadora seleccionat.

6.5.4. Editor de la Llum enlluernadora

L'editor de la Llum enlluernadora està organitzat en pestanyes:

6.5.4.1. General

Figura 17.118. Opcions de l'editor (General) «Llum enlluernadora»

Opcions de l'editor (General) «Llum enlluernadora»

Opcions de pintura fosforescent
Opacitat

Els lliscadors i les caselles d'entrada permeten establir l'opacitat del color (0-100).

Mode pintura

Podeu escollir entre quatre modes:

Normal

En aquest mode, l'efecte enlluernador cobreix la imatge sense tenir en compte què hi ha sota.

Suma

Els valors RGB dels píxels de la lluentor s'afegeixen als valors RGB dels píxels corresponents a la imatge. Els colors s'aclareixen i tendeixen al blanc.

Superposa

Les zones Clares/Fosques de la lluentor, reforcen les zones Clares/Fosques corresponents a la imatge.

Pantalla

Les àrees fosques de la imatge s'aclareixen en les àrees clares corresponents. Imaginem dues diapositives projectades a la mateixa pantalla.

Opcions de pintura dels raigs

Les opcions són les mateixes per Glow Paint Opcions.

Opcions de dibuix per les lluentors secundàries

Les opcions són les mateixes per Glow Paint Opcions.

6.5.4.2. Lluentor

Figura 17.119. Opcions de l'«Editor Llum enlluernadora» (lluentor)

Opcions de l'«Editor Llum enlluernadora» (lluentor)

Degradats

En fer clic als botons rectangulars, podeu desenvolupar una llarga llista de degradats. Els degradats precedits d'un «%» pertanyen a l'Editor.

Degradat radial

El degradat seleccionat es dibuixa radialment, des del centre cap a la perifèria.

Degradat angular

El degradat seleccionat es desenvolupa al voltant del centre, en sentit antihorari, comença a les tres en punt si el paràmetre de rotació es posa a 0. El degradat radial i angular es combinen d'acord amb el mode Multiplicar: les zones clares es ressalten i els colors es barregen segons el sistema de color CMYK (el de la impressora).

Degradat de mida angular

Aquest és un degradat de la mida del radi que es desenvolupa angularment. El radi s'ajusta en funció de la lluminositat: si la lluminositat és zero, el radi és 0%. Si la lluminositat és 100%, el radi també és 100%.

Paràmetres
Mida (%)

Estableix la mida de la lluentor en percentatge (0-200).

Rotació

Determina l'origen del degradat angular (-180 +180).

Rotació del to

Ajusta el color de la lluentor segons el cercle de color HSV (-180 +180). (Cf. . El selector del color del triangle.)

6.5.4.3. Raigs X

Figura 17.120. Opcions de l'«Llum enlluernadora» (Rajos)

Opcions de l'«Llum enlluernadora» (Rajos)

Degradats

Aquestes opcions són les mateixes que les de la Lluentor.

Paràmetres

Les tres primeres opcions són les mateixes que les de laLluentor. Dues d'elles són noves:

Nombre d'espurnes

Aquesta opció determina el nombre d'espurnes, però també llur textura (1-300).

Gruix de les espurnes

Quan les espurnes s'allarguen (1-100), es veuen com pètals de flor.

6.5.4.4. Resplendors secundàries

Figura 17.121. Opcions de l'«Llum enlluernadora» (resplendors secundàries)

Opcions de l'«Llum enlluernadora» (resplendors secundàries)

Degradats

Aquestes opcions són les mateixes que les de la Lluentor.

Paràmetres

Les opcions són les mateixes que les de la Lluentor

Forma de les resplendors secundàries

Les resplendors secundàries, aquests satèl·lits de la flama principal poden tenir dues formes: cercle i polígon. Podeu establir el Nombre de cares del polígon. L'opció accepta 1 cara (!) Però no 2.

Llavor aleatòria

El generador aleatori farà servir aquest valor per a generar nombres a l'atzar. Podeu tornar a utilitzar aquest valor per a generar la mateixa seqüència «aleatòria» diferents vegades.

Aleatori

Aleatori: en fer clic en aquest botó, es produeix una llavor aleatòria que serà utilitzada pel generador aleatori. És diferent cada vegada.