5.5. Ampliació/Reducció

Figura 16.51. El submenú «Ampliació/Reducció» del menú «Visualitza»

El submenú «Ampliació/Reducció» del menú «Visualitza»

El submenú Ampliació/Reducció conté diverses ordres que afecten l'engrandiment de la imatge en la finestra d'imatge (ampliació). Engrandir una imatge (Amplia) és útil si necessiteu treballar amb una gran precisió, fent modificacions en la imatge a nivell de píxel o seleccions precises. D'altra banda, empetitir una imatge (Redueix) és pràctic per a tenir una impressió general de la imatge i veure el resultat dels canvis que afecten la imatge sencera. Tingueu en compte que l'ampliació no es pot desfer, ja que no afecta les dades de la imatge, només la manera de mostrar-los.

[Suggeriment] Suggeriment

A més de les entrades d'aquest submenú, també hi ha un menú d'ampliació/reducció en la vora inferior de la finestra d'imatge (si es mostra la barra d'estat), on hi ha disponibles diversos nivells preconfigurats d'ampliació.

També podeu canviar les opcions d'ampliació en el diàleg de navegació. I podeu usar l'eina d'Ampliació que permet ampliar una àrea particular de la imatge.

5.5.1. Activar el submenú

  • Podeu accedir a aquest submenú des de la barra de menú de la imatge a través de VisualitzaAmpliació/Reducció. Tingueu en compte que l'etiqueta «Ampliació» en el menú «Visualitza» mostra el factor d'ampliació actual, per exemple, Ampliació (100%).

5.5.2. Continguts del submenú «Ampliació/Reducció»

Les ordres del submenú «Ampliació/Reducció» es descriuen més avall, amb les seves dreceres de teclat predeterminades, si en tenen.

Reverteix l'ampliació/reducció

(Drecera de teclat: ` [accent greu,«backtick»]). Aquesta ordre restableix el factor d'ampliació al valor previ, que també es mostra en aquesta etiqueta, per exemple Reverteix l'ampliació/reducció (100%). Si no heu canviat mai el factor d'ampliació de la imatge activa, aquesta entrada no és activa i està en gris.

Redueix

(Drecera de teclat: -) Cada vegada que s'usa «Redueix», el factor d'ampliació es redueix un 30%. Hi ha un nivell mínim d'ampliació de 0,39%.

Amplia

(Drecera de teclat: +) Cada vegada que s'usa «Amplia», el factor d'ampliació s'incrementa un 30%. El màxim nivell d'ampliació possible és 25600%.

[Nota] Nota

La drecera de teclat per a «Amplia» ha estat controvertida perquè és una operació molt comuna i sobre el teclat anglès, s'ha d'usar la tecla Maj per a usar-lo. (No és el cas dels teclats europeus.) Si voleu tenir una drecera de teclat diferent, podeu crear una drecera dinàmica; consulteu les instruccions en la secció de l'ajuda en preferències de la interfície d'usuari.

Ajusta la imatge a la finestra

(Drecera de teclat: Maj+Ctrl+J). Aquesta ordre amplia la imatge el màxim possible, sense que sobrepassi els límits de la finestra. Normalment hi haurà farciment en dos costats de la imatge, però no en tots quatre.

Ajusta la finestra a la imatge

Aquesta ordre amplia la imatge el màxim possible sense requerir cap farciment per a mostrar-la. Això significa que la imatge omple la finestra, perfectament en una dimensió, però normalment s'estén més enllà de les vores de la finestra en una altra dimensió.

Ajusta la mida a la selecció

Aquesta ordre ajusta la mida de la imatge perquè la selecció s'adapti a la dimensió més petita de la finestra de la imatge.

A:B (X%)

Amb aquestes ordres podeu seleccionar un dels nivells d'ampliació preconfigurats. Cada una de les etiquetes del menú dona una ràtio, així com un valor de percentatge. Tingueu en compte que cada nivell d'ampliació preconfigurat té la seva pròpia drecera de teclat. L'ampliació actual es marca amb un punt gran.

Altres

Aquesta ordre obre un diàleg que us permet triar qualsevol nivell d'ampliació que desitgeu, en un rang d'1:256 (0,39%) a 256:1 (25600%).

[Suggeriment] Suggeriment

Quan treballeu a nivell del píxel, podeu usar l'ordre Visualització nova. Això us permet veure el que succeeix en la imatge a mida normal al mateix temps.