5.2. Propietats dels camins

Els camins, com les capes i els canals, són components de la imatge. Quan deseu una imatge en el format XCF natiu del GIMP, els camins es desen de forma simultània. La llista de camins es pot veure i utilitzar mitjançant el Diàleg dels camins. Podeu moure un camí des d'una imatge a una altra copiant i enganxant mitjançant el menú emergent en el diàleg dels camins, o arrossegant una icona del diàleg dels camins a la imatge de destinació.

Els camins del GIMP són d'un tipus matemàtic anomenat «corbes de Bézier». Significa que estan definides per àncores i nanses. Les àncores són els punts per on passa el camí. Les nanses defineixen la direcció del camí quan s'hi afegeix o es treu un punt d'ancoratge. Cada punt d'ancoratge té dues nanses.

Els camins poden ser molt complexos. Si els feu a mà utilitzant l'eina camí, probablement només fareu unes poques dotzenes de punts d'ancoratge. Però si els feu transformant una selecció o un text a un camí, el resultat pot contenir fàcilment centenars de punts d'ancoratge, o fins i tot milers.

Un camí pot tenir múltiples components. Un «component» és una part d'un camí on els punts d'ancoratge estan units entre si per segments. La capacitat de tenir múltiples components en els camins, permet convertir-los en seleccions independents.

Cada component d'un camí pot ser obert o tancat: és «tancat» quan l'últim punt d'ancoratge està connectat amb el primer. Si es transforma un camí en una selecció, els components oberts es converteixen automàticament en components tancats, connectant l'últim punt d'ancoratge amb el primer mitjançant una línia recta.

Els segments poden ser rectes o corbats. Un camí es diu «poligonal» si tots els segments són rectes. Un segment del camí nou sempre es crea recte, perquè les nanses dels punts d'ancoratge estan damunt dels punts d'ancoratge, això dóna nanses de longitud zero, que produeixen segments de línies rectes. Si moveu una nansa cap a fora d'un punt d'ancoratge farà que el segment es corbi.

El que tenen de bo els camins és que utilitzen pocs recursos, a diferència de les imatges. Representar un camí en la memòria RAM només requereix emmagatzemar les coordenades de les àncores i nanses: 1kB de memòria n'hi ha prou per a emmagatzemar un camí complex, però basta per emmagatzemar una capa RGB de 20x20 píxels. Per això, és possible tenir una imatge amb centenars de camins sense que el sistema se sobrecarregui (un altre tema és la dificultat de l'usuari en manipular els camins). Fins i tot un camí amb milers de segments consumeix pocs recursos en comparació amb una capa típica o canal.

Es poden crear i manipular camins utilitzant l'eina camins.