5.2. Propietats dels camins

Els camins, com les capes i els canals, són components de la imatge. Quan deseu una imatge en el format XCF natiu del GIMP, els camins es desen de forma simultània. La llista de camins es pot veure i utilitzar mitjançant el Diàleg dels camins. Podeu moure un camí des d'una imatge a una altra copiant i enganxant mitjançant el menú emergent en el diàleg dels camins, o arrossegant una icona del diàleg dels camins a la imatge de destinació.

Els camins del GIMP són d'un tipus matemàtic anomenat «corbes de Bézier». Significa que estan definides per àncores i nanses. Les àncores són els punts per on passa el camí. Les nanses defineixen la direcció del camí quan s'hi afegeix o es treu un punt d'ancoratge. Cada punt d'ancoratge té dues nanses.

Paths can be very complex. If you create them by hand using the Paths tool, they probably won't contain more than a few dozen anchor points and usually a less than that. However, if you create them by transforming a selection into a path, or by transforming text into a path, the result can easily contain hundreds or even thousands of anchor points.

Un camí pot tenir múltiples components. Un «component» és una part d'un camí on els punts d'ancoratge estan units entre si per segments. La capacitat de tenir múltiples components en els camins, permet convertir-los en seleccions independents.

Cada component d'un camí pot ser obert o tancat: és «tancat» quan l'últim punt d'ancoratge està connectat amb el primer. Si es transforma un camí en una selecció, els components oberts es converteixen automàticament en components tancats, connectant l'últim punt d'ancoratge amb el primer mitjançant una línia recta.

Path segments can be either straight or curved. A path is called «polygonal» if all of its segments are straight. A new path segment is always created straight; the handles for the anchor points are directly on top of the anchor points, yielding handles of zero length, which produces straight-line segments. Drag a handle away from an anchor point to cause a segment to curve.

One nice thing about paths is that they use very few resources, especially in comparison with images. Representing a path in RAM requires storing only the coordinates of its anchors and handles. Therefore, it is possible to have literally hundreds of paths in an image without causing any significant stress to your system. Even a path with thousands of segments consumes minimal resources in comparison to a typical layer or channel.

Paths can be created and manipulated using the Paths tool.