4. Grups de capes

Aquesta possibilitat va aparèixer en el GIMP-2.8.

Podeu agrupar capes similars en forma d'arbre. D'aquesta manera la llista de capes és més senzilla de gestionar.

Crea un grup de capes

Podeu crear un grup de capes fent clic en el botó Crea un nou grup de capes en la part inferior del diàleg de capes,

per mitjà de CapaGrup de capes nou, o per mitjà del menú de context del diàleg de capes.

Aquest grup de capes buit apareix just damunt de la capa actual. És important posar un nom significatiu (doble clic o F2 en el nom, o useu Edita els atributs de la capa en el menú de context que obteniu fent clic dret en el diàleg de capes, per a editar-lo), per a evitar confusions quan en creeu unes quantes.

Podeu crear diversos grups de capes i els podeu incrustar, és a dir, incloure un grup de capes dins d'un altre.

Afegeix capes a un grup de capes

Podeu afegir capes existents a un grup de capes fent clic i arrossegant.

[Nota] Nota

La mà que representa el punter del ratolí hauria d'esdevenir més petita abans de deixar anar el botó del ratolí.

Una fina línia horitzontal marca on recaurà la capa.

Per a afegir una nova capa al grup de capes actual, feu clic en el botó Crea una capa nova del diàleg de capes, o useu l'ordre Capa nova en el menú de la imatge.

Quan un grup de capes no és buit, apareix una icona petita >. Fent-hi clic, podeu plegar o desplegar la llista de capes.

Les capes que pertanyen a un grup de capes tenen una sagnia cap a la dreta, i això us permet saber fàcilment quines són part del grup.

Visibilitat

If a layer group is made invisible using the eye icon but still open (so that the layers inside the group are shown in the list), there is a struck out eye shown besides the layers that are inside the group to indicate that these layers are not displayed in the final projection of the image, but theoretically visible in the layer group.

Apujar o abaixar grups de capes

Podeu apujar i abaixar grups de capes en el diàleg de capes igual que feu amb les capes normals: fent clic i arrossegant, usant les fletxes d'amunt i avall en la part inferior del diàleg.

Duplica un grup de capes

Podeu duplicar un grup de capes: feu clic en el botó Crea un duplicat de la capa o feu clic dret i seleccioneu l'ordre Duplica la capa en el menú contextual emergent.

Moure grups de capes

Podeu moure un grup de capes a una altra imatge fent clic i arrossegant. També podeu copiar-lo i enganxar-lo amb Ctrl+C i Ctrl+V; llavors obtindreu una selecció flotant que haureu d'ancorar (amb el botó d'àncora en la part inferior del diàleg de capes).

També podeu moure un grup de capes al llenç: això duplica el grup dins del grup. Encadeneu totes les capes en el grup de capes duplicat, activeu l'eina Mou i, en la imatge, moveu la capa. Aquesta és una manera de multiplicar objectes en una imatge.

Elimina un grup de capes

Per a eliminar un grup de capes, feu clic en el botó en forma de creu vermella en la part inferior del diàleg de capes o feu clic dret i seleccioneu Suprimeix la capa.

Incrusta grups de capes

Quan s'activa un grup de capes, podeu afegir un altre grup dins d'aquest amb l'ordre Afegeix un grup de capes nou. El nombre de grups de capes encastades no té límit, excepte el que imposi la memòria de l'equip.

Modes de la capa i grups

Un mode de capa aplicat a un grup de capes actua només en les capes d'aquest grup. Un mode de capa per sobre d'un grup de capes actua sobre totes les capes inferiors, dins i fora dels grups de capes.

Imatge original

Figura 8.33. Mode de capa dins i fora del grup de capes

Mode de capa dins i fora del grup de capes

S'ha afegit una capa blanca dins del grup de capes amb mode saturació; només s'ombregen el quadrat i el triangle.

Mode de capa dins i fora del grup de capes

S'ha afegit una capa blanca fora del grup de capes amb mode saturació; s'ombregen totes les capes inferiors, incloent-hi la capa del fons.


Since GIMP-2.10, layer groups have a special layer mode: the Pass Through mode. This mode exists only if a layer group is active.

When this mode is used instead of any other one, layers inside the layer group will behave as if they were a part of the layer stack, not belonging to the group. Layers within the group blend with layers below, inside and outside the group.

While with Normal mode, layers within a group are treated as if they were a single layer, which is then blended with other layers below in the stack; a modifier on a layer inside the group blends layers below in the group only.

More details about Pass Through in Pass-through .

Opacitat

Quan un grup de capes està activat, els canvis en l'opacitat s'apliquen a totes les capes del grup.

Màscara de capa

Since GIMP-2.10, masks on layer groups are possible. They work similarly to ordinary-layer masks, with the following considerations.

The group’s mask size is the same as group’s size (i.e., the bounding box of its children) at all times. When the group’s size changes, the mask is cropped to the new size — areas of the mask that fall outside of the new bounds are discarded, and newly added areas are filled with black (and hence are transparent by default).

Of course, you still can add a layer mask to a layer in the group to mask a part of the layer:

S'ha afegit una màscara de capa blanca (totalment opaca) a la capa triangular.