13.8. Transformació recursiva

13.8.1. Resum

Aquest filtre aplica una transformació de manera recursiva.

Com a l'eina Transformació Unificada, aquest filtre mostra un marc al voltant de la imatge amb diversos tipus de nanses:

 • Diamants per canviar la perspectiva

  Inclina

 • Quadrats per ajustar la mida horitzontalment o verticalment.

  Ajusta la mida horitzontalment

 • Petits diamants per canviar de perspectiva, en quadrats grans per ajustar la mida en totes direccions.

  Figura 17.300. Canviant la perspectiva

  Canviant la perspectiva

  Canvia la perspectiva

  Canviant la perspectiva

  La mateixa pulsació Ctrl


  Figura 17.301. Ajustar la mida en totes direccions

  Ajustar la mida en totes direccions

  Ajust a mida

  Ajustar la mida en totes direccions

  La mateixa pulsació Ctrl


i fora del marc, el punter del ratolí es torna una icona de rotació: feu clic i arrossegueu per girar al voltant del pivot . Per defecte, aquest pivot es troba al centre de la imatge: feu clic i arrossegueu per moure'l.

13.8.2. Activació del filtre

El filtre es troba al menú FiltresMapaTransformació recursiva….

13.8.3. Opcions

Figura 17.302. Opcions del filtre Transformació recursiva

Opcions del filtre Transformació recursiva

Predefinits, previsualització i vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, “Característiques comunes”.

Primera iteració

Aquesta opció s'utilitza quan s'ha definit el nombre d'iteracions. Aleshores, la transformació s'inicia en la posició determinada per aquesta opció.

Figura 17.303. Opcions del filtre Transformació recursiva

Opcions del filtre Transformació recursiva

Imatge original. Iteracions = 3. Esvaïment = 0,797

Opcions del filtre Transformació recursiva

Primera iteració = 2


Iteracions

Nombre d'iteracions.

Color d'esvaïment

El color que s'utilitzarà per esvair-se. El valor per defecte és la transparència. Podeu canviar aquest color seleccionant un nou color fent clic a la mostra de colors o utilitzant el comptagotes de la dreta.

Opacitat d'esvaïment

Quantitat per la qual s'ajusta la mida de l'opacitat de cada imatge iterada.

Enganxa a sota

Enganxeu les imatges iterades una sota de l'altra.

Mètode de mostreig

Els mètodes d'interpolació es descriuen a Interpolació

Tres botons

Per afegir, duplicar o eliminar la transformació.

Retallat

El resultat d’aquest filtre pot ser més gran que la imatge original. Amb l'opció predeterminada Ajusta, la capa es redimensionarà automàticament si cal quan s'apliqui el filtre. Amb l’opció Retalla, el resultat es retallarà al límit de la capa.

13.8.4. Ús del filtre Transformació Recursiva

Podeu utilitzar aquest filtre per crear un efecte Droste, efectes 3D, arbres.