6.9. Permet la gestió del color

Si està desactivat, Permet la gestió del color assignarà a la vostra imatge un espai de color a sRGB integrat al GIMP.

També, si heu elegit mostrar el perfil de color ICC assignat a la imatge a la barra d'estat, desactivar «Permet la gestió del color», mostrarà la frase «no hi ha gestió de color» a la barra d'estat en el lloc del perfil de color assignat prèviament.

[Nota] Nota

«Permet la gestió del color» està activat per defecte. És millor deixar l'opció activada.

6.9.1. Activació de l'ordre

Podeu accedir-hi des del menú de la imatge ImatgeGestió del colorPermet la gestió del color.

6.9.2. Ús d'anotacions recordant la desactivació de Permet la gestió del color

El millor consell és no desactiveu mai Permet la gestió del color.

6.9.3. Què fa el GIMP quan Permet la gestió del color està desactivat?

Quan desactiveu l'opció Permet la gestió del color, el GIMP fa dues coses:

 1. Qualsevol perfil ICC actualment assignat al fitxer de la imatge, és almenys temporalment emmagatzemat (pendent d'edició posterior, precisió, i accions de la gestió del color), però no utilitats. I llavors, un perfil del GIMP integrat és assignat en el lloc del perfil ICC assignat prèviament:

  • Si la imatge és a la precisió (sRGB) de la gamma de percepció, s'assigna el perfil ICC «sRGB integrat al GIMP».

  • Si la imatge és a la llum lineal, s'assigna el perfil ICC «sRGB lineal integrat al GIMP».

  Podeu confirmar que un espai de color sRGB integrat al GIMP ha estat assignat activant «Imatge/Imatge Propietats/Perfil de color».

 2. Si establiu la barra d'estat per a mostrar l'espai de color de la imatge, llavors la barra d'estat mostrarà el missatge que la imatge «no té gestió del color». En realitat, encara hi ha gestió del color de la imatge, però ara, la gestió del color de la imatge és com si fos un espai de color sRGB integrat al GIMP, en comptes que hi hagi qualsevol espai de color.

6.9.4. Quan Permet la gestió del color està activat, què passa a la imatge i a la imatge aparent?

[Nota] Nota

Assigna un nou perfil a la imatge que no canvia els valors del canal de la imatge. Assignant un nou perfil ICC que només canvia el propòsit dels valors del canal, significa que l'aparença de la imatge canviarà (a menys que l'original i el nou perfil siguin equivalents funcionalment).

Quan Permet la gestió del color està activat, el GIMP assigna a la imatge un perfil sRGB integrat al GIMP. Assignant un nou perfil ICC a una imatge, no canvia els valors del canal de la imatge, però produeix un canvi més o menys dràstic en l'aparença de la imatge:

 1. Si la imatge ja està en un dels espais de color integrat al GIMP (o si el perfil ICC assignat és un perfil que és funcionalment equivalent al perfil sRGB integrat al GIMP), llavors, l'aparença de la imatge no canviarà.

 2. Si la imatge ja està en un dels espais de color integrat al GIMP (i si no està en l'espai de color que és funcionalment equivalent al perfil sRGB integrat al GIMP assignat), l'aparença de la imatge canviarà més o menys dràsticament depenent de tres coses:

  • Que la codificació del canal de Precisió del GIMP — Llum lineal o Gamma de percepció (sRGB) — la imatge ja hi era abans que Permet la Gestió del Color estigués desactivat.

  • Com de lluny el codificador («TRC») del canal del perfil ICC assignat originalment a la imatge es troba del codificador del canal de precisió del GIMP.

  • Com de lluny la imatge originalment assignada a les cromaticitats vermella, verda i blava del perfil ICC de les cromaticitats del sRGB integrat al GIMP.

6.9.5. Les dues mostres de pantalla mostren exemples de l'aparença de la imatge correcta i incorrecta després de desactivar Permet la gestió del color

En les dues captures mostrades a sota, la imatge és la gestió del color: un perfil ICC assignat a la imatge, i el perfil està sent utilitat per a enviar els colors de la imatge a la pantalla.

Però la segona captura de pantalla, després de desactivar Permet la gestió del color, un dels perfils sRGB integrat al GIMP ha estat incorrectament assignat a la imatge, així els colors estan malament.

En la captura de pantalla 1 de sota, la imatge ja està a l'espai de color sRGB integrat al GIMP. Així, desactivant Permet la gestió del color, no produirà cap diferència en l'aparença de la imatge. En aquest cas particular, desactivant Permet la gestió del color, no produeix cap diferència, excepte si heu escollit mostrar el perfil ICC de la imatge assignada en la barra d'estat, llavors, en comptes de mostrar el perfil ICC assignat, la barra d'estat mostrarà les paraules «no hi ha gestió de color». Però en realitat, la imatge encara té gestió de color:

En la captura de pantalla 2 de sota, el canal de codificació del perfil original encaixa amb la codificació del canal del GIMP (els dos són lineals), però les cromaticitats del perfil LargeRGB-elle-V4-g10.icc no encaixen amb les cromaticitats sRGB integrades al GIMP. Així, desactivant Permet la gestió del color, la tonalitat és correcte però els colors estan malament. La imatge està encara en la gestió del color, però la gestió del color utilitza el perfil ICC equivocat:

[Atenció] Atenció

Si la vostra imatge assignada originalment amb un perfil ICC no té el mateix codificador de canal i cromaticitats com el perfil sRGB integrat al GIMP, i el desactiveu i poc després canvieu d'opinió i activeu Permet la gestió del color, el perfil ICC assignat originalment reassignarà la vostra imatge i els vostres valors del canal d'imatge no canviaran.

D'altra banda, podeu recobrir el perfil ICC assignat originalment i corregir-ne els colors de la imatge, dependrà en tot el que més heu fet entre la desactivació i l'activació de Permet la gestió del Color.

Un altre cop, el millor consell és mai no desactiveu Permet la gestió del color.