13.11. Fractal Trace (legacy)

13.11.1. Resum

Figura 17.301. Fractal Trace (legacy)

Fractal Trace (legacy)

Imatge original

Fractal Trace (legacy)

Filter Fractal Trace (legacy) applied


Aquest filtre transforma la imatge amb un fractal Mandelbrot: projecta la imatge en el fractal.

13.11.2. Activació del filtre

This filter is found in the image window menu under FiltersMapFractal trace (legacy)….

13.11.3. Opcions

Figura 17.302. Fractal trace (legacy) filter options

Fractal trace (legacy) filter options

Paràmetres de Mandelbrot

X1, X2, Y1, Y2, Profunditat

Aquests paràmetres són similars els paràmetres X/YMIN, X/YMAX i ITER del filtre Explorador de fractals. Permeten variar l'extensió del fractal i la profunditat dels detalls.

Tipus exterior

Projectar la imatge sobre un fractal pot deixar àrees buides. Podeu triar omplir-les amb Negre, Blanc, Transparent o fer que desapareguin d'una banda i reapareguin per l'altre costat amb l'opció Embolicar.