13.11. Composició fractal (antic)

13.11.1. Resum

Figura 17.308. Composició fractal (antic)

Composició fractal (antic)

Imatge original

Composició fractal (antic)

Aplicació del filtre «Composició fractal»


Aquest filtre transforma la imatge amb un fractal Mandelbrot: projecta la imatge en el fractal.

13.11.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba al menú FiltresMapaComposició fractal (antic)... .

13.11.3. Opcions

Figura 17.309. Opcions del filtre «Composició fractal (antic)»

Opcions del filtre «Composició fractal (antic)»

Paràmetres de Mandelbrot

X1, X2, Y1, Y2, Profunditat

Aquests paràmetres són similars els paràmetres X/YMIN, X/YMAX i ITER del filtre Explorador de fractals. Permeten variar l'extensió del fractal i la profunditat dels detalls.

Tipus exterior

Projectar la imatge sobre un fractal pot deixar àrees buides. Podeu triar omplir-les amb Negre, Blanc, Transparent o fer que desapareguin d'una banda i reapareguin per l'altre costat amb l'opció Embolicar.