13.11. Composició fractal (antic)

13.11.1. Resum

Figura 17.314. Composició fractal (antic)

Composició fractal (antic)

Imatge original

Composició fractal (antic)

Aplicació del filtre «Composició fractal»


Aquest filtre transforma la imatge amb una fractal Mandelbrot: projecta la imatge en la fractal.

13.11.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba al menú FiltresMapaComposició fractal (antic)... .

13.11.3. Opcions

Figura 17.315. Opcions del filtre «Composició fractal (antic)»

Opcions del filtre «Composició fractal (antic)»

Paràmetres de Mandelbrot

X1, X2, Y1, Y2, Profunditat

Aquests paràmetres són similars els paràmetres X/YMIN, X/YMAX i ITER del filtre Explorador de fractals. Permeten variar l'extensió de la fractal i la profunditat dels detalls.

Tipus exterior

Projectar la imatge sobre una fractal pot deixar àrees buides. Podeu triar omplir-les amb Negre, Blanc, Transparent o fer que desapareguin d'una banda i reapareguin per l'altre costat amb l'opció Embolicar.