7.12. Submenú «Pila»

Figura 16.113. El submenú «Pila»

El submenú «Pila»

La pila de capes és la llista de capes dins del quadre de diàleg de Capes. El submenú Pila conté procediments com la selecció d'una capa nova com a capa activa, o el canvi de posició de la capa activa en la pila de capes. Si només hi ha una capa aplicada a la imatge, aquestes ordres es queden en gris clar.

7.12.1. Activació del submenú

  • Accediu a aquest submenú des de la barra de menú a través de CapesPila.

7.12.2. El contingut del submenú «Pila»

El submenú Pila conté les ordres següents: