8.31. Dessatura

Utilitzant l'ordre Dessatura es poden convertir tots els colors de la capa activa a escala de grisos. Convertir la imatge a escala de grisos difereix en dos aspectes. En primer lloc només funciona a la capa activa, i, en segon lloc, els colors de la capa són encara valors RGB amb tres components, amb R=G=B que fa de color gris.Això significa que podeu pintar sobre la capa o en zones individuals utilitzant colors no grisos.

[Nota] Nota

Aquesta ordre només funciona en capes d'imatges RGB. Si la imatge està en mode escala de grisos o indexada, no s'hi pot fer res.

8.31.1. Activar l'ordre

Podeu trobar aquesta ordre a ColorsDessaturaDessatura…

8.31.2. Opcions

Figura 16.209. El diàleg d'opcions «Dessatura»

El diàleg d'opcions «Dessatura»

Mode: hi ha cinc opcions disponibles per a convertir el color en blanc i negre:

Lluminositat

Les tonalitats de gris es calcularan utilitzant el sRGB linealitzat com

Luminància = (0.22 × R) + (0.72 × G) + (0.06 × B)
Luminància

Les tonalitats de gris es calcularan segons el sRGB no linealitzat

Luma = (0.22 × R) + (0.72 × G) + (0.06 × B)
Lluminositat (HSL)

Les tonalitats de gris es calcularan com

Lluminositat (HSL) = ½× (max(R,G,B) + min(R,G,B))
Mitjana (intensitat HSI)

Les tonalitats de gris es calcularan com

Mitjana (intensitat HSI) = (R + G + B) ÷ 3
Valor (HSV)

Les tonalitats de gris es calcularan com

Valor (HSV) = màx(R,G,B)

Figura 16.210. Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

Imatge original

Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

Imatge original


      

Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

«Luminància» aplicada

Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

«Luminància» aplicada


      

Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

«Luma» aplicat.

Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

«Luma» aplicat.


      

Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

«Lluminositat (HSL)» aplicada.

Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

«Lluminositat (HSL)» aplicada.


      

Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

«Mitjana (intensitat HSI)» aplicada.

Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

«Mitjana (intensitat HSI)» aplicada.


      

Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

«Valor (HSV)» aplicat.

Utilitzant els cinc modes per a convertir dues imatges de color molt diferents en blanc i negre

«Valor (HSV)» aplicat.


8.31.3. Comparació dels resultats mitjançant l'ús de diferents opcions per a convertir el color en blanc i negre:

 1. El grau i la direcció en què les diferents maneres de convertir una imatge en blanc i negre divergeixen d'una conversió directa de la luminància al blanc i negre depèn de:

  • El mètode de conversió que escolliu.

  • L'espai de color RGB on es realitza la conversió.

  • Com més saturats siguin els colors de la imatge original (com el globus vermell i el groc brillant del gira-sol) més gran serà la desviació d'una conversió directa de la luminància.

  • Els tons (per exemple grocs i vermells) dels diversos colors saturats d'una imatge també fan la diferència.

  • En funció dels valors màxims del canal RGB per a cada píxel, la conversió del valor HSV a blanc i negre sempre és més clara que la imatge original en color i també més clara que totes les altres formes de convertir a blanc i negre.

 2. Comparant el globus vermell amb el gira-sol groc:

  • Per al globus vermell, la Lluminositat (HSL) produeix un resultat molt similar a la luminància, i Luma produeix una conversió molt més fosca.

  • Per al gira-sol, Luma produeix un resultat molt similar a la Luminància, i la Lluminositat (HSL) produeix una conversió molt més fosca.

  • Tingueu en compte que les parts menys saturades de cada imatge semblen més o menys iguals, independentment de quin mètode s'hagi triat per a convertir el color en blanc i negre.

8.31.4. Més informació sobre les cinc opcions per a convertir el color en blanc i negre:

 1. Més informació sobre la luminància:

  • La «luminància» és l'única manera físicament significativa de convertir una imatge en color en blanc i negre; perquè la imatge en blanc i negre resultant té la mateixa luminància relativa (reflecteix el mateix percentatge de llum) que els colors de la imatge original.

  • La luminància s'ha de calcular mitjançant valors RGB linealitzats.

  • For convenience we say "Luminance", but what we really mean is "Relative Luminance". For more information, see Relative Luminance and CIE 1931 [XYZ] color space.

  • El GIMP 2.10 utilitza valors sRGB de codi dur per a fer les conversions de Luminància en blanc i negre. El «Futur GIMP» admetrà conversions correctes per a imatges en altres espais de colors.

 2. Més informació sobre Luma:

  • «Luma» és el que obteniu si utilitzeu la fórmula de Luminància en valors RGB que no s'han alineat correctament. Luma correspon al mètode «Lluminositat» del GIMP 2.8 per a convertir a blanc i negre.

  • En comparació amb el GIMP 2.8, l'opció «Luma» del GIMP 2.10 utilitza multicopistes lleugerament diferents. A diferència de les multicopistes del GIMP 2.8, les multicopistes del GIMP 2.10 s'han adaptat correctament a Bradford des de D65 a D50, necessàries per a utilitzar-les en una aplicació d'edició gestionada per colors de perfil ICC (almenys fins que surti la següent versió de les especificacions ICC i la gent esbrini com utilitzar els punts blancs de referència que no siguin D50).

  • El GIMP 2.10 utilitza valors sRGB de codi dur per a fer les conversions de Luma en blanc i negre. El «Futur GIMP» admetrà conversions correctes per a imatges en altres espais de colors.

 3. Més informació sobre Lluminositat, Mitjana i Valor:

  The "Lightness (HSL)", "Average (HSI Intensity)", and "Value (HSV)" ways to convert a color image to black and white use color space models that were invented for fast processing on consumer-grade computers from the 1990s. For details see HSL and HSV, paying particular attention to the section on Disadvantages.

 4. En cas que us pregunteu per què la Lluminositat LAB no es troba entre les opcions per a convertir una imatge RGB a blanc i negre, una conversió correctament calculada de RGB a lluminositat LAB i, després de tornada a RGB, produeix exactament el mateix resultat de la conversió de luminància a blanc i negre. Aquí teniu el perquè:

  • Dins l'espai de color XYZ, Y és la Luminància. Així, si convertiu una imatge RGB en color a XYZ, la «Y» de XYZ és el mateix nombre que els valors R=G=B que obteniu quan calculeu la luminància RGB.

  • LAB és una transformació perceptiblement uniforme de XYZ. Si convertiu de RGB a XYZ, després a LAB, i definiu A=B=0,0 (o 0,5 per als editors d'imatges que posen el punt mig dels eixos A i B com 0,5 en lloc de 0,0), i després un altre cop a XYZ, els valors X i Z canviaran, però Y no canviarà.

  Les guies d'aprenentatge que produeixen qualsevol cosa que no sigui la lluminositat relativa quan es converteix una imatge RGB en blanc i negre utilitzant la Lluminositat LAB, estan cometent tristament diversos errors matemàtics en les rutines de conversió.