4.7. Inclina

Figura 14.137. L'eina Inclina en la caixa d'eines

L'eina Inclina en la caixa d'eines

L'eina Inclina s'utilitza per a moure una part de la imatge, una capa, una selecció o camí cap a una direcció i l'altra part en direcció oposada. Per exemple, una inclinació horitzontal inclina la part superior cap a la dreta i la part inferior cap a l'esquerra. Un rectangle es converteix en un diamant. No és una rotació: hi ha una deformació de la imatge. Per utilitzar aquesta eina després de seleccionar-la, feu clic a la imatge o a la selecció: és possible que se superposi una quadrícula sobre la imatge, al mateix temps s'obre una finestra d'informació. La imatge es distorsiona arrossegant-hi per sobre el punter del ratolí; horitzontalment o verticalment segons la direcció del punter. Per validar, feu clic al botó Inclina a la finestra d'informació.

Figura 14.138. Exemple d'inclinació

Exemple d'inclinació

[Nota] Nota

No es pot inclinar simultàniament en les dues direccions, cal utilitzar dues vegades l'eina.

4.7.1. Activació de l’eina

Podeu accedir a l'eina Inclina de diferents maneres:

  • des de la barra del menú imatge EinesEines de transformacióInclina,

  • Fent clic a la icona eina: a la caixa d'eines,

  • utilitzant la combinació de les tecles Maj+S.

4.7.2. Opcions

Figura 14.139. Opcions de l'eina Inclina

Opcions de l'eina Inclina

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Direcció de transformació; Interpolació; Retallat; Previsualització; Guies
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen en les Eines de transformació comunes.

4.7.3. Informació de la inclinació

Figura 14.140. Finestra d'informació de la inclinació

Finestra d'informació de la inclinació

Amplitud de la inclinació X

Podeu ajustar l'amplada de la inclinació horitzontal. Un valor positiu s'inclina en sentit horari. Un valor negatiu s'inclina en sentit antihorari. La unitat utilitzada per la inclinació és de mig píxel.

Amplitud de la inclinació Y

Com en l'anterior, però en la direcció vertical.