2.4. Crea fitxers HTML

Un cop s'hagin validat els fitxers XML, executeu make html-en. Fer fitxers HTML és important per tenir una idea del que veuran els usuaris. Probablement notareu algunes millores que s'han de fer al vostre fitxer XML.

You can make an HTML draft (when the folder xml/en has been created during validation) for a single source xml file, by running, for instance, the command make preview-xml/en/path-to-file.xml. This creates draft.html file in the html folder.

També podeu utilitzar yelp i executar yelp file:///your-file.xml .