2.4. Crea fitxers HTML

Un cop s'hagin validat els fitxers XML, executeu make html-en. Fer fitxers HTML és important per a tenir una idea del que veuran els usuaris. Probablement notareu algunes millores que s'han de fer al vostre fitxer XML.

Podeu fer un esborrany HTML (quan s'ha creat la carpeta xml/en durant la validació) per a un únic fitxer xml d'origen, executant, per exemple, l'ordre make preview-xml/en/path-to-file.xml. Això crea un fitxer draft.html en la carpeta html.

També podeu utilitzar yelp i executar yelp file:///your-file.xml .