8. El menú «Colors»

8.1. Introducció al menú «Colors»

Figura 16.143. Continguts del menú «Colors»

Continguts del menú «Colors»

Aquesta secció descriu el menú Colors, que conté ordres que afecten el color de la imatge.

[Nota] Nota

A més de les ordres descrites, també podeu trobar altres entrades en el menú. No són part del GIMP però s'hi han afegit com a extensions (connectors). Podeu trobar informació sobre el funcionament dels connectors.

8.1.1. Característiques comunes dels colors

Predefinits

El botó obre un menú:

Figura 16.144. Menú predefinit

Menú predefinit

el que us permet Importar les configuracions des del fitxer o Exportar-les al fitxer , també us dóna accés al diàleg de Configuració de Gestió i Desa:

Figura 16.145. Diàleg de Configuració de Gestió i Desa

Diàleg de Configuració de Gestió i Desa

Previsualització i vista dividida
  • Previsualització: aquesta opció està marcada per defecte i mostra els canvis directament en el llenç.

  • Vista dividida: si aquesta opció està marcada, la finestra de la imatge es divideix en dues parts. Els canvis apareixen a la part esquerra i la part dreta es manté invariable per poder comparar.