8. El menú Colors

8.1. Introducció al menú Colors

Figura 16.138. Continguts del menú Colors

Continguts del menú Colors

Aquesta secció descriu el menú Colors, que conté ordres que afecten el color de la imatge.

[Nota] Nota

A més de les ordres descrites, també podeu trobar altres entrades en el menú. No són part del GIMP però s'hi han afegit com a extensions (connectors). Podeu trobar informació sobre el funcionament dels connectors.