8. El menú «Colors»

8.1. Introducció al menú «Colors»

Figura 16.144. Continguts del menú «Colors»

Continguts del menú «Colors»

Aquesta secció descriu el menú Colors, que conté ordres que afecten el color de la imatge.

[Nota] Nota

A més de les ordres descrites, també podeu trobar altres entrades en el menú. No són part del GIMP, però s'hi han afegit com a extensions (connectors). Podeu trobar informació sobre el funcionament dels connectors.

8.1.1. Característiques comunes dels colors

The GEGL based filters in the Colors menu have several options in common. Some of these options are only shown under certain conditions.

Predefinits

Presets give you a quick way to select previously saved settings for the filter you are using. If you have saved presets before, you can select them from the list, or else you can save the current settings by pressing the «+» button.

The button opens a tab menu:

Figura 16.145. Menú predefinit

Menú predefinit

el que us permet Importa les configuracions actuals des d'un fitxer... o Exporta les configuracions a un fitxer, també us dona accés al diàleg de Configuració de Gestió i Desa:

Figura 16.146. Diàleg de Configuració de Gestió i Desa

Diàleg de Configuració de Gestió i Desa

Input Type
[Nota] Nota

The input type dropdown list is only visible when a selection is active, and the filter allows choosing the input.

  • Use the selection as input If this option is selected, the filter only uses pixels inside the selection as input for the filter.

  • Use the entire layer as input If this option is selected, the input of the filter is the entire layer. The output will only affect the selection. The layer outside the selection remains unchanged.

Clipping
[Nota] Nota

The clipping dropdown list is only visible when the current layer has an alpha channel, no selection is active, and the filter operation can change the layer size.

This setting determines what to do when the result of this filter is larger than the original layer.

  • Adjust The layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. This is the default.

  • Clip The result will be clipped to the layer boundary.

Blending Options

When you expand this option by clicking the +, you can choose the blend Mode to be used when applying the filter, and the Opacity. These work the same as the layer blending options.

Previsualització i vista dividida
  • Previsualització: aquesta opció està marcada per defecte i mostra els canvis directament en el llenç.

  • Split view: if this option is checked, the image window is divided in two parts. On the left side it shows the effect of the filter applied, and on the right side it shows the image without filter.

    [Nota] Nota

    You can click-and-drag the line that divides the preview to move it, and Ctrl-click to make the line horizontal, or to switch it back to vertical.