4. Com ajustar la memòria cau de la imatge

Durant el processament de dades i la manipulació d'imatges, el GIMP pot necessitar molta memòria. Utilitza els recursos de memòria disponible del sistema operatiu, en particular la memòria virtual que s'implementa quan la RAM està plena. Però també utilitza el seu propi sistema de memòria virtual per a fer espai per a altres aplicacions. Aquesta memòria de dades, durant el tractament, s'organitza en blocs de memòria intermèdia de dades gràfiques, que poden existir en dues formes diferents de memòria de dades: en el disc dur lent o en la memòria RAM principal ràpida. El GIMP utilitza preferiblement la RAM, i quan escasseja utilitza el disc dur per a les dades restants. A aquests trossos de dades gràfiques s'anomenen «Tiles» en anglès i al sistema sencer s'anomena memòria cau d'imatges.

Amb un valor baix de la memòria cau d'imatges, el GIMP envia dades al disc molt ràpidament, sense fer un ús real de la RAM disponible, i fent que el disc treballi sense un motiu real. Amb un valor massa alt de la memòria cau d'imatges, obstaculitzaran altres aplicacions utilitzades en múlti-tasques, augmentant el treball del disc; alguna aplicació podria fallar o bloquejar-se per manca de memòria RAM.

Com trobar un nombre per a la mida de la memòria cau d'imatges? Aquí hi ha alguns consells i trucs per a ajudar-vos:

Suposant que preferiu l'última opció i que voleu trobar un bon valor. Primer, necessiteu conèixer algunes dades del vostre ordinador. Aquestes dades són la quantitat de RAM instal·lada en el sistema, l'espai disponible d'intercanvi (swap) del sistema operatiu, la velocitat del disc que emmagatzema l'intercanvi del sistema i el directori utilitzat per a l'intercanvi del GIMP. No cal saber el nombre de revolucions per minut, sinó saber quin és el més ràpid. Podeu canviar el directori d'intercanvi del GIMP a la pàgina Carpetes del diàleg de preferències.

A continuació, cal determinar la quantitat de memòria necessària per a les aplicacions que voleu executar simultàniament amb el GIMP. Inicieu les aplicacions, excepte el GIMP, i comproveu la taxa d'ocupació de la memòria amb alguna tasca. Podeu utilitzar aplicacions com «free» o «top», depenent del sistema operatiu i l'entorn que utilitzeu. L'Unix modern manté una petita àrea lliure per tal de manejar grans fitxers en la memòria cau i intermèdia. L'ordre free i « top » del Linux proporciona informació en anglès. Tingueu en compte el valor «free» «-/+ buffers/cache» i el «free swap».

És hora de prendre decisions i de càlculs matemàtics senzills. Bàsicament heu de decidir si voleu basar tota la memòria cau d'imatges en la RAM o repartir-la entre la RAM i el fitxer d'intercanvi del sistema:

  1. Sovint canvieu a altres aplicacions? O treballeu amb el GIMP durant molt de temps? Llavors, es pot considerar la divisió entre la RAM lliure i el fitxer d'intercanvi del sistema (OS swap) vàlida. En cas contrari, haureu de seguir els següents passos (si no n'esteu segurs, reviseu els passos). Si n'esteu segurs, canvieu d'aplicació cada pocs minuts, n'hi haurà prou amb mirar la RAM lliure i procedir a la decisió final.

  2. El fitxer d'intercanvi del sistema operatiu resideix en el mateix disc físic que el del GIMP? Si és així, afegiu RAM i espai d'intercanvi (OS swap). Si no, aneu al pas següent.

  3. El disc que porta el fitxer d'intercanvi del sistema operatiu és més ràpid o de la mateixa velocitat que el de l'intercanvi del GIMP? Si és més lent, agafeu només la RAM lliure; si és més ràpid o similar, afegiu RAM lliure i espai d'intercanvi (OS swap).

  4. Ara teniu un nombre, la RAM lliure o la RAM lliure i l'espai d'intercanvi lliure del sistema operatiu. Reduir-la una mica per seguretat, i això és la memòria cau d'imatges que us cal.

Com es pot veure, tot es basa a provar els recursos lliures, i decidir si l'espai d'intercanvi del sistema operatiu és l'òptim o causarà encara més problemes.

Hi ha algunes raons per a voler ajustar aquest valor. La principal seria canviar les capacitats del vostre equip o maquinari, que podrien ajudar a millorar la velocitat del GIMP multitasca. Caldria revisar els passos anteriors, que us portaria a uns valors similars o completament nous.

Un altre motiu per a canviar és que el GIMP va més lent, mentre altres aplicacions en multitasca van ràpides: això significa que el GIMP pot millorar sense perjudicar altres aplicacions. D'altra banda, si noteu problemes amb altres aplicacions per l'escassetat de memòria, fora bo no deixar que el GIMP n'acapari tanta.

Si decidiu utilitzar només la RAM, i el GIMP va lent, podríeu augmentar-ne una mica el valor, però mai no l'utilitzeu també per a tot l'intercanvi lliure. Si el cas és el contrari, (utilització de la RAM i de l'espai d'intercanvi) i teniu problemes per la falta de recursos, llavors hauríeu de reduir la quantitat de RAM pel GIMP.

Un altre consell és posar el directori d'intercanvi en un disc molt ràpid o en un disc diferent on hi ha la majoria dels fitxers. Repartiu el fitxer d'intercanvi del sistema és, també, una manera d'accelerar les coses. I per descomptat, compreu més RAM o deixeu d'utilitzar moltes aplicacions alhora: no espereu dissenyar un pòster amb un ordinador de 16 Mb i ser ràpid.

També es pot revisar els requisits de memòria que els cal a les vostres imatges. Com més grans són les imatges i major el nombre de desfers, caldran més recursos. Aquesta és una altra manera de triar un valor de les imatges de la memòria cau. Però això només és vàlid si es treballa amb el mateix tipus d'imatge. També és útil saber si caldrà més RAM i/o espai de disc.