12.4. Taques de cafè

12.4.1. Visió general

Figura 17.256. Exemple del filtre Taques de cafè

Exemple del filtre Taques de cafè

Imatge original

Exemple del filtre Taques de cafè

Aplicació del filtre Taques de cafè


Aquest filtre afegeix a la imatge taques de cafè d'aparença realista.

Cada taca es crea en la seva pròpia capa. Les capes de taques es mouen aleatòriament per deixar les taques escampades (llavors es pot veure el contorn de la capa superior moguda). Així, després d'aplicar el filtre, podeu editar les taques de cafè amb facilitat (moure, ajustar la mida, esborrar), o crear taques addicionals tornant a utilitzar el filtre.

12.4.2. Activa el filtre

El filtre es troba en el menú FiltresDecoraTaques de cafè….

12.4.3. Opcions

Figura 17.257. Opcions de Taques de cafè

Opcions de Taques de cafè

Taques

Nombre de taques de cafè (1-10).

Només enfosqueix

Ja que cada taca té la seva pròpia capa, s'han de fusionar totes les capes perquè es vegi la imatge final. Si aquesta opció està marcada, el Mode fusió de capes s'estableix a Només enfosqueix, altrament s'estableix en Normal.

El mode capa determina com es combinen els píxels de les capes. En mode Normal, cada taca de cafè cobreix els píxels de la capa de baix. En mode Només enfosqueix, les taques de cafè cobreixen els píxels de la capa de baix però només si són més clars.