4.6. Escala

Figura 14.134. L’eina escala en la caixa d'eines

L’eina escala en la caixa d'eines

4.6.1. Visió general

L'eina d'escala utilitzar per canviar la mida de la capa, selecció o camins (l'objecte). També permet el desplaçament.

En fer clic a la imatge amb aquesta eina, apareix el diàleg d'informació de l'Escala; permet canviar separadament l'Amplada i l'Alçada. Al mateix temps se superposa una previsualització (possiblement amb una quadrícula o un contorn) sobre l'objecte, amb nanses a les vores que es poden arrossegar per canviar les dimensions. Un petit cercle apareix al centre de la previsualització i permet moure-la.

4.6.2. Activació de l’eina

Es pot accedir a l'eina Escala de diferents maneres:

  • des de la barra del menú imatge EinesEines de transformacióEscala,

  • Fent clic a la icona eina: a la caixa d'eines,

  • utilitzant la combinació de les tecles Maj+S.

4.6.3. Tecles de control (per defecte)

Maj

Holding the Shift key down will toggle the Keep aspect option.

Ctrl

Holding the Ctrl key down will toggle the Around center option.

4.6.4. Opcions de l'eina

Figura 14.135. Opcions de l'eina per a l'eina Escala

Opcions de l'eina per a l'eina Escala

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Transformació; Interpolació; Direcció, Retallat; Previsualització; Guies
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen en les Eines de transformació comunes.

[Nota] Nota

El mode Transforma només funciona a la capa activa. Per actuar en totes les capes de la imatge, utilitzeu Escala la imatge.

Keep aspect (Shift)

Quan moveu un cantó d'un marc seleccionat, aquesta opció manté constant la relació entre l'alçada i l'amplada. Recordeu que no funciona si a les vores hi ha nanses. Tingueu en compte que també commuta la cadena de connexió en el diàleg.

Around center (Ctrl)

When this option is enabled, the center of the object is locked to its current position.

4.6.5. Finestra de diàleg d'informació de l'escalat

Figura 14.136. Finestra de diàleg d'informació de l'escalat

Finestra de diàleg d'informació de l'escalat

Amplada/alçada

Podeu ajustar l'alçada i l'amplada que voleu donar-li a l'objecte. La unitat de mesura per defecte és el píxel, però es pot canviar mitjançant la llista desplegable. Aquests valors també es modifiquen automàticament en moure les nanses en la imatge. Si es trenca la cadena d'enllaç associada, podeu canviar l'amplada i l'alçada per separat.