2.2. Afegiu o sostraieu les seleccions

Les eines tenen opcions que podeu configurar. Cada eina de selecció us permet establir el mode de selecció. Els següents modes de selecció són:

Figura 7.8. Engrandeix una selecció rectangular amb el Llaç

Engrandeix una selecció rectangular amb el Llaç

La figura mostra una selecció rectangular existent. Seleccioneu el llaç. Mentre pressioneu la tecla Maj, feu una selecció lliure que inclogui la selecció existent. Deixeu anar el botó del ratolí i les àrees s'inclouran en la selecció.

[Nota] Nota

Per a corregir els defectes de la selecció amb més precisió, utilitzeu la Màscara ràpida.