14.7. Plasma

14.7.1. Visió general

Figura 17.338. Exemple d'un renderitzat obtingut amb el filtre Plasma

Exemple d'un renderitzat obtingut amb el filtre Plasma

Aplicació del filtre Plasma


Tots els colors produïts per Plasma estan completament saturats. De vegades els colors forts poden distreure. Obtindreu un millor resultat per dessaturar la imatge amb ColorsDessatura.

14.7.2. Activació del filtre

El filtre es pot trobar al menú FiltresComponNúvolsPlasma....

14.7.3. Opcions

Figura 17.339. Opcions del filtre Plasma

Opcions del filtre Plasma

Previsualització

Si està marcada, el resultat de la configuració dels paràmetres es mostrarà automàticament la previsualització.

Llavor aleatòria

Aquesta opció controla l'aleatorietat. La casella Aleatori selecciona la llavor utilitzant el rellotge de l'ordinador. No hi ha cap altra raó per utilitzar-ho tret que vulgueu repetir exactament el mateix patró aleatori en una altra ocasió.

Turbulència

Aquest paràmetre controla la complexitat del plasma. Els valors alts produeixen un aspecte més rugós del núvol, mentre que un valor inferior produirà un aspecte més suau com el fum o la boira. L'interval va de 0.1 a 7.0.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.