14.7. Plasma

14.7.1. Visió general

Figura 17.343. Exemple d'un renderitzat obtingut amb el filtre Plasma

Exemple d'un renderitzat obtingut amb el filtre Plasma

Aplicació del filtre «Plasma»


Tots els colors produïts per Plasma estan completament saturats. De vegades els colors forts poden distreure. Obtindreu un millor resultat per a dessaturar la imatge amb ColorsDessatura.

14.7.2. Activació del filtre

El filtre es pot trobar al menú FiltresComponSorollPlasma....

14.7.3. Opcions

Figura 17.344. Opcions del filtre «Plasma»

Opcions del filtre «Plasma»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Turbulència

Aquest paràmetre controla la complexitat del plasma. Els valors alts produeixen un aspecte més rugós del núvol, mentre que un valor inferior produirà un aspecte més suau com el fum o la boira. L'interval va de 0.1 a 7.0.

Llavor aleatòria

This option controls the randomization element. The New Seed will generate a new seed. There is no reason to use anything else unless you want to be able to repeat the exact same pattern of randomization on a later occasion.