6.2. Duplica

L'ordre Duplica crea una imatge nova que és una còpia exacta de la imatge seleccionada, incloent-hi les capes, els canals i els camins. El porta-retalls i l'historial del GIMP no experimenten canvis.

[Nota] Nota

No confongueu una imatge duplicada per una nova vista de la imatge. A VisualitzacióVista nova, tots els canvis s'apliquen a l'original.

6.2.1. Activació de l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des del menú de la imatge: ImatgeDuplica,

  • o utilitzant la tecla drecera Ctrl+D.