3.5. Degradat

Aquesta eina omple per defecte l'àrea seleccionada amb un degradat dels colors del primer pla i del fons, però hi ha moltes opcions. Per a fer un degradat, arrossegueu el cursor en la direcció on voleu que vagi i deixeu anar el botó del ratolí quan tingueu la posició correcta i la mida del degradat. La suavitat del degradat dependrà de com de lluny arrossegueu el cursor. Com més curta sigui la distància més nítid serà.

En antigues versions del GIMP, heu d'utilitzar l'editor de degradats per a modificar el degradat. Amb el GIMP-2.10, aquest editor encara existeix, però ara podeu editar-lo amb més facilitat directament sobre el llenç.

Si feu clic i arrossegueu fora de la selecció, només apareixerà una part del degradat en la selecció.

Hi ha moltes coses que podeu fer amb aquesta eina. Les dues opcions més importants que hi ha són el degradat i la forma. Quan feu clic al botó del degradat a les opcions d'eines, apareix una finestra de selecció del degradat que permet triar-ne una gran varietat subministrada pel GIMP, també podeu crear i desar degradats personalitzats. Podeu trobar més informació a Secció 10, «Degradats» i Secció 3.4, «Diàleg dels degradats».

Per la forma, hi ha 11 opcions: lineal, bilineal, radial, quadrat, cònic (simètric), cònic (asimètrica), forma (angular), forma (esfèrica), forma (enclotada), espiral (sentit horari), i espiral (sentit antihorari), a continuació hi ha la descripció. Les opcions de forma són interessants perquè fan que el degradat segueixi la forma dels límits de selecció, sense importar com estigui de torçada. A diferència de les altres formes, els degradats de forma no es veuen afectats per la longitud o la direcció de la línia dibuixada. En els degradats de forma s'ha de fer clic dins la selecció i moure el ratolí, la forma sempre es manté i no importa on es faci clic o per on es mogui el ratolí.

[Suggeriment] Suggeriment

Feu una ullada a l'opció diferència del menú mode, si feu la mateixa cosa (fins i tot amb total opacitat) obtindreu uns fantàstics dissenys arremolinats que canvien cada cop que s'arrossega el cursor.

3.5.1. Activació de l'eina

Hi ha diferents possibilitats per a activar l'eina:

  • Des del menú imatge: EinesEines de pinturaBarreja.

  • Fent clic a la icona eina .

  • Fent clic a la tecla drecera G.

3.5.2. Opcions

Figura 14.66. El diàleg de l'eina Degradat

El diàleg de l'eina Degradat

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Mode; Opacitat
Per a una descripció d'opcions que s'apliquen a moltes o a totes les eines de pintura, mireu Opcions de les eines de pintura comunes.
Degradat

Una varietat de patrons de degradats es poden seleccionar de la llista desplegable. L'eina produeix un patró d'ombrejat que fa les transicions del color del primer pla al color del fons o introdueix altres colors, en la direcció que l'usuari determina traçant una línia a la imatge. Fent clic al botó Invers, s'inverteix la direcció del degradat, per exemple, invertint els colors del primer pla i del fons.

A la mà dreta, un botó per a obrir el diàleg de l'Editor de degradats.

Forma

El GIMP ofereix 11 formes que es poden seleccionar de la llista desplegable. Els detalls de cadascuna de les formes es donen a continuació.

Figura 14.67. Exemples de formes de degradats

Exemples de formes de degradats

Lineal

Exemples de formes de degradats

Bilineal

Exemples de formes de degradats

Radial


Lineal

El degradat lineal comença amb el color del primer pla i va variant linealment fins al color del fons.

Bilineal

La forma bilineal es desenvolupa des del punt inicial en direccions oposades, la distància determinada per la longitud de la línia dibuixada. És útil per a donar l'aparença d'un cilindre.

Radial

Aquest degradat fa un cercle, amb el color del primer pla al centre i el color del fons fora del cercle. Té l'aparença d'una esfera amb llum direccional.

Quadrat; forma

Figura 14.68. Examples de degradats forma-quadrat

Examples de degradats forma-quadrat

Quadrat

Examples de degradats forma-quadrat

Forma (angular)

Examples de degradats forma-quadrat

Forma (esfèrica)

Examples de degradats forma-quadrat

Forma (ensotada)


Hi ha quatre variants del quadrat: Quadrat, Forma (angular), Forma (esfèrica) i Forma (enclotada) . Totes posen el color del primer pla al centre d'un quadrat, el centre del qual és l'inici de la línia dibuixada i la meitat de la diagonal és la longitud de la línia dibuixada. Les quatre opcions proporcionen diferents maneres de calcular el degradat. L'experimentació és la millor manera de veure les diferències.

Cònic (asimètric); Cònic (asimètric)

Figura 14.69. Exemples de degradat cònic

Exemples de degradat cònic

Cònic (simètric)

Exemples de degradat cònic

Cònic (asimètric)


La forma cònica (simètrica) es desenvolupa al llarg d'un cercle i en una direcció, el centre és el punt de partida. Fa la sensació de veure la punta d'un con, il·luminat pel color del fons en la forma que marca la direcció de la línia dibuixada.

Cònic (asimètric) és similar a Cònic (simètric), excepte que el "con " té una carena on es dibuixa la línia.

Espiral (sentit horari), Espiral (antihorari)

Figura 14.70. Exemples de degradat en espiral

Exemples de degradat en espiral

Espiral (sentit horari)

Exemples de degradat en espiral

Espiral (Sentit antihorari)


La forma espiral proporciona espirals l'amplada del qual està determinada per la longitud de la línia dibuixada.

Repetició
  • Cap per defecte.

  • Ona dentada: el patró Ona dentada s'obté començant amb el primer pla, passant al fons, i després començant de nou pel primer pla.

  • Ona triangular: comença amb el primer pla, les transicions cap al fons i transicions de retorn cap al primer pla.

  • Truncació: es trunquen les àrees abans i després dels extrem.

Tramat

El tramat s'explica a Glossari

Supermostratge adaptable

A les transicions de degradat s'hi aplica un suavitzat perquè quedi un degradat nítid i regular. Com més gran sigui la profunditat (màx. 10) més temps de càlcul necessitarà. Les proves de configuració us permeten triar.

Desplaçament

El valor de Desplaçament permet augmentar el «pendent» del degradat. Determina a quina distància s'iniciarà el punt de partida del degradat on s'ha fet clic. Les formes no es veuen afectats per aquesta opció.

Figura 14.71. «Barreja» eina: exemple de desplaçament

«Barreja» eina: exemple de desplaçament

A dalt, desplaçament = 0; part inferior, desplaçament = 50%


Mode instantani
[Avís] Avís

L'opció s'ha d'activar (també amb Maj) abans d'iniciar el degradat de dibuix.

When this option is checked, gradient tool works as in GIMP-2.8 : the gradient line disappears as soon as you release the mouse button. You can't edit color stops before applying the gradient fill.

Modifica el degradat actiu

When this option is checked, gradient tool works as in GIMP-2.8 : the custom gradient is not created automatically and must be created manually. The option can be activated before starting drawing gradient or if the active gradient is not the custom gradient. Allows changing user-writable gradients directly rather than creating copies of them.

3.5.3. Modificació del degradat

Canvi important amb el GIMP-2.10 en el degradat d'edició:

Modificació del llenç

Totes les funcions de l'antic editor de degradats ja estan disponibles directament al llenç. Podeu crear i suprimir les parades de color, seleccionar-les i canviar-les, assignar colors a les parades de colors, canviar la fusió i la coloració per segments entre les parades de color, crea parades de color des de punts mitjos.

Seleccioneu un degradat al diàleg de degradats. Feu clic i arrossegueu al llenç. Es dibuixa una línia i es mostra el degradat. Podeu editar aquest degradat movent el punter del ratolí en aquesta línia. Tan bon punt intenteu editar un degradat, el GIMP-2.10 crearà un degradat personalitzat, que és una còpia del degradat seleccionat. Es converteix en el degradat actiu i es conservarà a través de les sessions. Aquí, utilitzem el degradat Abstract3.

El degradat Abstract3, amb els extrems

At both ends of the line, you can see a Start endpoint and an End endpoint. Click and drag an endpoint (the mouse pointer is accompanied with a moving cross) to move it where you want on your screen. A small window appears showing data about the selected endpoint : the position of the mouse (coordinate origin is the upper left corner of image or selection), the starting (left) and the ending (right) color of the gradient.

L'extrem es va moure

[Nota] Nota

Si només moveu les extremitats, encara no s'ha creat el degradat personalitzat.

A la línia, podeu veure diversos quadrats petits. Aquests són Parades que divideixen el degradat en segments. Podeu editar segments per separat. Feu clic i arrossegueu les parades per a desplaçar-les (l'extrem actiu pren un color groc). Tan aviat com canvieu una parada, es crea el degradat personalitzat. La petita finestra de dades mostra un botó que permet eliminar la parada activa.

Punt de parada desplaçat i finestra de dades

If you move the mouse pointer on the line, a Midpoint shows up. Then, the small data window has two buttons : to create a new stop at midpoint, and to center midpoint.

Per a Fases i Punts mitjos, Posició es refereix a la línia del degradat: 0 és l'inici, 100 és el punt final.

Barreja: podeu canviar el mode barreja entre dues fases mitjançant la llista desplegable. L’opció Pas va aparèixer amb el GIMP-2.10.8, crea una transició abrupta entre les dues fases de colors adjacents al punt mig.

Figura 14.72. Exemple d’opció «Pas»

Exemple d’opció «Pas»

Degradat original

Exemple d’opció «Pas»

Pas aplicat al Punt mig 2


Changing color: in stop and end data windows, you have color buttons with a drop-down list. The default option is Fixed; this means that color choice will be independent from foreground and background colors. Click on a color button to open a color selector.

Tecles modificadores (per defecte)

El Ctrl s'utilitza per a crear línies rectes restringides a angles de 15 graus.

Alt o Ctrl+Alt per a moure tota la línia.

L'editor de degradats

L'editor de degradats encara existeix: Secció 3.4.3, «Editor de degradat».