3.5. Degradat

This tool fills the selected area with a gradient from the foreground and background colors by default, but there are many options. To make a gradient, drag the cursor in the direction you want the gradient to go and you release the mouse button when you feel you have the right position and size of your gradient. The softness of the gradient depends on how far you drag the cursor. The shorter the drag distance, the sharper it will be.

In former GIMP versions, you had to use the gradient editor to modify the gradient. With GIMP-2.10, this gradient editor still exists, but you can now edit it more easily directly on canvas.

If you click and drag outside the selection, only a part of the gradient will appear in the selection.

Hi ha moltes coses que podeu fer amb aquesta eina. Les dues opcions més importants que hi ha són el degradat i la forma. Quan feu clic al botó del degradat a les opcions d'eines, apareix una finestra de selecció del degradat que permet triar-ne una gran varietat subministrada pel GIMP, també podeu crear i desar degradats personalitzats. Podeu trobar més informació a Secció 10, “Degradats” i Secció 3.4, “Diàleg dels degradats”.

Per la forma, hi ha 11 opcions: lineal, bilineal, radial, quadrat, cònic (simètric), cònic (asimètrica), forma (angular), forma (esfèrica), forma (enclotada), espiral (sentit horari), i espiral (sentit antihorari), a continuació hi ha la descripció. Les opcions de forma són interessants perquè fan que el degradat segueixi la forma dels límits de selecció, sense importar com estigui de torçada. A diferència de les altres formes, els degradats de forma no es veuen afectats per la longitud o la direcció de la línia dibuixada. En els degradats de forma s'ha de fer clic dins la selecció i moure el ratolí, la forma sempre es manté i no importa on es faci clic o per on es mogui el ratolí.

[Suggeriment] Suggeriment

Feu una ullada a l'opció diferència del menú mode, si feu la mateixa cosa (fins i tot amb total opacitat) obtindreu uns fantàstics dissenys arremolinats que canvien cada cop que s'arrossega el cursor.

3.5.1. Activació de l'eina

Hi ha diferents possibilitats per activar l'eina:

  • Des del menú imatge: EinesEines de pinturaBarreja.

  • By clicking the tool icon .

  • By clicking on the G keyboard shortcut.

3.5.2. Opcions

Figura 14.67. The Gradient tool dialog

The Gradient tool dialog

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Mode; Opacitat
Per a una descripció d'opcions que s'apliquen a moltes o a totes les eines de pintura, mireu Opcions de les eines de pintura comunes.
Degradat

A variety of gradient patterns can be selected from the drop-down list. The tool causes a shading pattern that transitions from foreground to background color or introduces others colors, in the direction the user determines by drawing a line in the image. For the purposes of drawing the gradient, clicking on the Reverse reverses the gradient direction with the effect, for instance, of swapping the foreground and background colors.

On the right hand, a button to open the Gradient Editor dialog.

Forma

El GIMP ofereix 11 formes que es poden seleccionar de la llista desplegable. Els detalls de cadascuna de les formes es donen a continuació.

Figura 14.68. Exemples de formes de degradats

Exemples de formes de degradats

Lineal

Exemples de formes de degradats

Bilineal

Exemples de formes de degradats

Radial


Lineal

El degradat lineal comença amb el color del primer pla i va variant linealment fins al color del fons.

Bilineal

La forma bilineal es desenvolupa des del punt inicial en direccions oposades, la distància determinada per la longitud de la línia dibuixada. És útil per donar l'aparença d'un cilindre.

Radial

Aquest degradat fa un cercle, amb el color del primer pla al centre i el color del fons fora del cercle. Té l'aparença d'una esfera amb llum direccional.

Quadrat; forma

Figura 14.69. Examples de degradats forma-quadrat

Examples de degradats forma-quadrat

Quadrat

Examples de degradats forma-quadrat

Forma (angular)

Examples de degradats forma-quadrat

Forma (esfèrica)

Examples de degradats forma-quadrat

Forma (ensotada)


Hi ha quatre variants del quadrat: Quadrat, Forma (angular), Forma (esfèrica) i Forma (enclotada) . Totes posen el color del primer pla al centre d'un quadrat, el centre del qual és l'inici de la línia dibuixada i la meitat de la diagonal és la longitud de la línia dibuixada. Les quatre opcions proporcionen diferents maneres de calcular el degradat. L'experimentació és la millor manera de veure les diferències.

Cònic (asimètric); Cònic (asimètric)

Figura 14.70. Exemples de degradat cònic

Exemples de degradat cònic

Cònic (simètric)

Exemples de degradat cònic

Cònic (asimètric)


La forma cònica (simètrica) es desenvolupa al llarg d'un cercle i en una direcció, el centre és el punt de partida. Fa la sensació de veure la punta d'un con, il·luminat pel color del fons en la forma que marca la direcció de la línia dibuixada.

Cònic (asimètric) és similar a Cònic (simètric), excepte que el "con " té una carena on es dibuixa la línia.

Espiral (sentit horari), Espiral (antihorari)

Figura 14.71. Exemples de degradat en espiral

Exemples de degradat en espiral

Espiral (sentit horari)

Exemples de degradat en espiral

Espiral (Sentit antihorari)


La forma espiral proporciona espirals l'amplada del qual està determinada per la longitud de la línia dibuixada.

Repetició
  • None as default.

  • Sawtooth Wave: the Sawtooth pattern is achieved by beginning with the foreground, transitioning to the background, then starting over with the foreground.

  • Triangular Wave: starts with the foreground, transitions to the background, then transitions back to the foreground.

  • Truncate: areas before and after endpoints are truncated.

Tramat

El tramat s'explica a Glossari

Supermostratge adaptable

A les transicions de degradat s'hi aplica un suavitzat perquè quedi un degradat nítid i regular. Com més gran sigui la profunditat (màx. 10) més temps de càlcul necessitarà. Les proves de configuració us permeten triar.

Desplaçament

El valor de Desplaçament permet augmentar el pendent del degradat. Determina a quina distància s'iniciarà el punt de partida del degradat on s'ha fet clic. Les formes no es veuen afectats per aquesta opció.

Figura 14.72. Barreja eina: exemple de desplaçament

Barreja eina: exemple de desplaçament

A dalt, desplaçament = 0; part inferior, desplaçament = 50%


Instant mode
[Avís] Avís

The option must be activated (with Shift also) before starting drawing gradient.

When this option is checked, gradient tool works as in GIMP-2.8 : the gradient line disappears as soon as you release the mouse button. You can't edit color stops before applying the gradient fill.

Modify active gradient

When this option is checked, gradient tool works as in GIMP-2.8 : the custom gradient is not created automatically and must be created manually. The option can be activated before starting drawing gradient or if the active gradient is not the custom gradient. Allows changing user-writable gradients directly rather than creating copies of them.

3.5.3. Editing Gradient

Important change with GIMP-2.10 in editing gradient:

On-canvas editing

All the old Gradient Editor dialog features are now available directly on canvas. You can create and delete color stops, select and shift them, assign colors to color stops, change blending and coloring for segments between color stops, create color stops from midpoints.

Select a gradient in the gradient dialog. Click and drag on canvas. A line is drawn and the gradient is displayed. You can edit this gradient by moving the mouse pointer on this line. As soon as you try to edit gradient, GIMP-2.10 creates a custom gradient, which is a copy of the selected gradient. It becomes the active gradient and will be preserved across sessions. Here, we use the Abstract3 gradient.

The Abstract3 gradient, with endpoints

At both ends of the line, you can see a Start endpoint and an End endpoint. Click and drag an endpoint (the mouse pointer is accompanied with a moving cross) to move it where you want on your screen. A small window appears showing data about the selected endpoint : the position of the mouse (coordinate origin is the upper left corner of image or selection), the starting (left) and the ending (right) color of the gradient.

End point moved

[Nota] Nota

In you only move endpoints, the custom gradient is not created yet.

On the line, you can see several small squares. These are Stops that divide gradient into segments. You can edit segments separately. Click and drag stops to move them (the active endpoint takes a yellow color). As soon as you move a stop, the custom gradient is created. The small data window shows a button that allow you to remove the active stop.

Stop point moved and data window

If you move the mouse pointer on the line, a Midpoint shows up. Then, the small data window has two buttons : to create a new stop at midpoint, and to center midpoint.

Changing color: in stop and end data windows, you have color dwells with a drop-down list. The default option is Fixed; this means that color choice will be independent from foreground and background colors. Click on a color dwell to open a color selector.

Tecles modificadores (per defecte)

El Ctrl s'utilitza per crear línies rectes restringides a angles de 15 graus.

Alt or Ctrl+Alt to move the whole line.

The Gradient Editor

The Gradient Editor still exists: Secció 3.4.3, “Editor de degradat”.