8.36. Intercanvi de color

8.36.1. Resum

Figura 16.213. Exemple del filtre «Intercanvi de color»

Exemple del filtre «Intercanvi de color»

Imatge original

Exemple del filtre «Intercanvi de color»

S'ha aplicat el filtre


Aquest filtre reemplaça un color per un altre.

8.36.2. Activa el filtre

Podeu accedir a aquest filtre des del menú de la imatge: ColorsMapaIntercanvi de color.

8.36.3. Opcions

Figura 16.214. Opció del filtre «Intercanvi de dos colors»

Opció del filtre «Intercanvi de dos colors»

Previsualització

En aquesta previsualització, es mostra una part de la imatge. Una selecció més petita que la vista prèvia s'adaptarà a la mida. Una selecció més gran es tallarà per adaptar-se a la previsualització.

Si feu clic amb el botó del mig dins la previsualització, se selecciona el color del píxel i es mostrarà com color origen.

Color origen

En aquesta secció, podeu seleccionar el color que s'usarà per seleccionar els píxels que voleu canviar.

Tres lliscadors pels colors RGB: si heu fet clic sobre la previsualització, es posicionen automàticament, però es poden modificar. Cada lliscant actua sobre la intensitat del color. Els quadres d'entrada i les puntes de fletxa funcionen de la mateixa manera. El resultat es mostra de forma interactiva a la caixa de color origen.

Tres lliscadors pel llindar, per cada color. Com més alt sigui el llindar, més píxels es modificaran. El resultat es mostra automàticament a la previsualització.

Bloqueja els llindars: aquesta opció bloqueja els lliscadors dels llindars que actuaran de la mateixa manera.

Color final

Tres cursors permeten seleccionar el color que tindran els píxels. El resultat es mostra a la caixa de color final i a la previsualització. També es pot fer clic al color per obtenir un selector de color.