8.5. Neó

8.5.1. Panoràmica

Figura 17.157. Exemple del filtre Neon

Exemple del filtre Neon

Imatge original

Exemple del filtre Neon

Aplicació del filtre Neó


Aquest filtre detecta les vores de la capa activa o selecció i crea un efecte de neó brillant.

8.5.2. Activació del filtre.

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDetecció de voresNeó....

8.5.3. Opcions

Figura 17.158. Opcions del filtre Neó

Opcions del filtre Neó

Presets, Preview, Split view
[Nota] Nota

These options are described in Secció 2, “Característiques comunes”.

Radi

Aquesta opció permet determinar l'amplada que tindran les vores detectades.

Intensity

Aquesta opció permet determinar la força d'acció del filtre.