4.9. Difumina la vora

L'ordre Difumina la vora difumina la vora de la selecció. Crea una suau transició entre la selecció i el que l'envolta. Generalment, difumineu la vora de la selecció amb l'opció Difumina les vores de les eines de selecció, però podeu difuminar-la, una altra vegada, amb aquesta ordre.

4.9.1. Activació de l'ordre

Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú de la imatge amb SeleccionaDifumina la vora.

4.9.2. Descripció de la finestra del diàleg Difumina la vora de la selecció

Figura 16.33. El diàleg Difumina la vora de la selecció

El diàleg Difumina la vora de la selecció

Difumina la vora de la selecció uns

Introduïu l'amplada de la difuminació de la vora de la selecció. La unitat per defecte és el píxel, però podeu triar altres unitats del menú desplegable.

L’àrea seleccionada contínua fora de la imatge

Si la selecció es troba a la vora de la imatge (o va més enllà de la vora), aquesta opció actua com si l’àrea seleccionada continués fora de la imatge.

Figura 16.34. Exemple

Exemple

Original. Selecció a la vora

Exemple

Opció marcada. La vora dreta no està difuminada

Exemple

Opció no marcada