13.4. Composició fractal

13.4.1. Resum

Figura 17.283. Composició fractal

Composició fractal

Imatge original

Composició fractal

Després d'aplicar el filtre Composició fractal


Aquest filtre transforma la imatge amb un fractal Mandelbrot: projecta la imatge en el fractal.

13.4.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba a FiltresMapaComposició fractal….

13.4.3. Opcions

Figura 17.284. Opcions del filtre Composició fractal

Opcions del filtre Composició fractal

Opcions

Tipus de fractal

Trieu entre Mandelbrot i Julia.

X1, X2, Y1, Y2, Profunditat

Aquests paràmetres són similars als paràmetres esquerre, dret, superior, inferior i iteracions del filtre Filtre Explorador de fractals . Permeten variar l'extensió del fractal i la profunditat dels detalls.

JX, JY

Opcions de Julia: PENDENT

Longitud del rescat

PENDENT

Política Abyss

Projectar una imatge al fractal pot revelar àrees buides. Aquestes opcions permeten establir un comportament de desplaçament a la capa activa o a les vores de la selecció. Es descriuen a Política Abyss

Utilitzeu la selecció com a entrada, utilitzeu tota la capa com a entrada
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, “Característiques comunes”.