13.4. Composició fractal

13.4.1. Resum

Figura 17.290. Composició fractal

Composició fractal

Imatge original

Composició fractal

Després d'aplicar el filtre Composició fractal


Aquest filtre transforma la imatge amb un fractal Mandelbrot: projecta la imatge en el fractal.

13.4.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba a FiltresMapaComposició fractal….

13.4.3. Opcions

Figura 17.291. Opcions del filtre Composició fractal

Opcions del filtre Composició fractal

Opcions

Tipus de fractal

Trieu entre Mandelbrot i Julia.

X1, X2, Y1, Y2, Profunditat

Aquests paràmetres són similars als paràmetres esquerre, dret, superior, inferior i iteracions del filtre Filtre Explorador de fractals . Permeten variar l'extensió del fractal i la profunditat dels detalls.

JX, JY

Opcions de Julia: PENDENT

Longitud del rescat

PENDENT

Política Abyss

Projectar una imatge al fractal pot revelar àrees buides. Aquestes opcions permeten establir un comportament de desplaçament a la capa activa o a les vores de la selecció. Es descriuen a Política Abyss

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.