4.3. Canviar la mida d'una imatge per a imprimir

Com s'ha dit abans, els píxels no tenen una mida fixa en el món real. Quan imprimiu una imatge en paper, el GIMP necessita saber la mida de cada píxel. S'usa un paràmetre anomenat resolució per a establir la proporció entre els píxels i les unitats al món real com els centímetres.

De manera predeterminada, la majoria de les imatges s'obren amb la resolució ajustada a 72. Aquest nombre es va triar per raons històriques perquè era la resolució de les pantalles en el passat, i vol dir que quan s'imprimeix cada píxel és 1/72 de l'amplada d'una polzada. Quan s'imprimeixen imatges capturades amb càmeres digitals modernes, produeixen imatges grosses però amb trossos visibles de píxels. El que volem és dir-li al GIMP que ho imprimeixi amb la mida desitjada, però sense alterar les dades del píxel per no perdre qualitat.

Per a canviar la mida de la impressió feu servir ImatgeMida d'impressió per a obrir el diàleg «Mida d'impressió». Seleccioneu una unitat de mida, com ara «polzades». Ajusteu una dimensió i deixeu que el GIMP ajusti l'altra proporcionalment. Ara examineu el canvi en la resolució. Si la resolució és de 300 píxels per polzada o superior, la qualitat de la imatge impresa serà molt alta i no es notaran els píxels. Amb una resolució d'entre 150 i 200 ppp, els píxels es notaran una mica, però la imatge es veurà bé si no s'observa de prop. Amb valors inferiors a 100, la imatge es veurà molt pixelada. Aquests valors només s'haurien d'usar en material que s'hagi de veure des d'una certa distància, com un senyal o un pòster gros.

Figura 3.20. Diàleg per a configurar la mida d'impressió

Diàleg per a configurar la mida d'impressió