5.6. Mosaic

5.6.1. Visió general

Figura 17.60. Exemple d'aplicació del filtre Mosaic

Exemple d'aplicació del filtre Mosaic

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Mosaic

Aplicació del filtre Mosaic


Talla la capa o selecció activa en molts quadrats o polígons, que són lleugerament elevats i separats per juntes, donant l'aspecte d'un mosaic.

5.6.2. Activació el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDistorsionsMosaic....

5.6.3. Opcions

Figura 17.61. Opcions del filtre Mosaic

Opcions del filtre Mosaic

Presets, Preview, Split view
[Nota] Nota

These options are described in Secció 2, “Característiques comunes”.

Tile geometry

En aquesta opció no cal explicació:

Quadrats

Not exactly squares, but 4 edges

Hexàgons

6 vores (hexa = 6)

Octagons

8 edges (octa = 8)

Triangles

3 vores (tri = 3)

Mida de la tessel·la

Average diameter of each tile (in pixels). Slider and input box allow you to set the size of tile surface (2-1000).

Alçada de la tessel·la

És el vorell, el relleu de les tessel·les. El valor representa l'amplada, en píxels, de la vora il·luminada.

Regularitat de les tessel·les

Quan es posa a 1, la majoria de les tessel·les tenen la mateixa mida. Amb un valor de 0, la mida es determina a l'atzar, i pot provocar variacions en la forma.

Tile color variation

Cada tessel·la té un sol color, i el nombre de colors de la imatge es redueix en comparació amb la imatge original. Amb aquesta opció es pot incrementar una mica el nombre de colors.

Mitjana de color

Quan aquesta opció no està marcada, el traçat de la imatge pot ser reconegut dins de les tessel·les. Quan està marcada, els colors de les tessel·les fan mitjana en un sol color.

Rough tile surface

Amb aquesta opció, la superfície de les tessel·les apareixen picades i a clapes.

Allow splitting tiles

Aquesta opció divideix les tessel·les en àrees amb molts colors, permetent una millor gradació del color i més detalls en aquestes àrees.

Espaiat de la tessel·la

És la mida de la junta entre les tessel·les.

Joints/Light color

Tiles are lit with the foreground color of the toolbox, and shadow is colored with the background color. Joins have the background color. You can change these colors using the color dwells or the color pickers on the right.

Direcció de la llum:

By default light comes from the upper left corner (135°). You can change this direction from 0 to 360.

Suavitzador

Aquesta opció redueix l'aspecte dentat que puguin tenir les vores.

Random seed

Filter effect is done at random. You can change seed.