3.2. Desfés

Si heu fet canvis de dibuix o d'edició a la imatge i no els voleu mantenir, l'ordre Desfés us permet desfer-ne l'últim canvi i tornar la imatge a l'estat anterior. Podeu desfer així gairebé tot el que feu en una imatge (a excepció dels scripts, que desactiven aquesta funció). Podeu executar l'ordre diverses vegades, depenent del nombre de nivells de desfés configurats a la pàgina Recursos del sistema del diàleg de Preferències. Vegeu la secció Desfer per a més informació sobre les funcions tan complexes del «Desfés» del GIMP.

An alternate version of Undo is «Strong Undo», which skips changes in visibility of layers etc. This command can be executed by using the keyboard shortcut Ctrl+Shift+Z.

Aquelles operacions que «desfeu» no es perden immediatament: podeu recuperar-les utilitzant l'ordre Refés de seguida. Si feu, però, una altra operació, haureu perdut irreversiblement la capacitat de «refer».

3.2.1. Activa l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des del menú de la imatge: EditaDesfés,

  • utilitzant la drecera de teclat Ctrl+Z,

  • o fent clic a l'estat que vulgueu al diàleg de l'Historial de desfer.