Indeks

A

Addisjon (modus), Lagmodus
Aktivt biletområde, Aktivt biletområde
Alfa, Ordliste
Alfa til logo, Innleiing til filtra “Alfa til logo”
Alfakanal, Eigenskapar for laga , Ordliste
Alfa til utval, Alfa til utval
Farge til alfa, Farge til alfa
Fjern, Fjern alfakanal
Grenseverdi for alfa, Grenseverdi for alfa
Halvutflating, Halvutflating
Legg til alfakanal, Legg til alfakanal
Legg til i utvalet, Legg til i utvalet
Snitt med utval, Snitt med utvalet
Trekk frå utvalet, Trekk frå utvalet
Alien Glow, Alien Glow
Alien Map, Alien Map
Alien-Neon (filter), Alien-Neon
Angre (kommando), Angre
Angrelogg, Dialogen for angreloggen , Angrelogg
Animasjon
Avspeling, Spel av animasjonen
GIF-innstillingar, Lagra som GIF
Lag mønsterpensel, Dialog for mønsterpensel
Animerte penslar = mønsterpenslar, Penslar
Automatisk beskjering, Automatisk beskjering
Avbild på objekt (filter), Avbild på objekt
Avbilding, Ordliste
Avbilding frå kart (filter), Avbilding frå kart
Avistrykk (filter), Avistrykk
Avmetning = Mindre metning, Mindre metning
Avrunda rektangel, Avrunda rektangel
Avskygging, Avskygging/Etterbelysning
Avskygging (modus), Lagmodus
Avslutt (kommando), Avslutt

B

Bak (teiknemodus), Verktøyinnstillingar
Bakgrunnsfarge, Fargeområdet
Bakgrunnslaget, Eigenskapar for laga
Banar, Banar , Baneverktøyet
dialogvindauget, Banedialogen
flytte, Oversyn over bruksområda for flytteverktøyet
Strek opp, Strek opp bane
Basisk I (filter), Basisk I
Basisk II (filter), Basisk II
Beskjering, Beskjering , Beskjer utval , Beskjer til utvalet
Bézierkurver, Baneverktøyet
Bilete, Biletdialogen
å lage rette linjer, Teikne rette linjer
Aktiv biletminiatyr, Brukarinnstillingane
Angre, Angre
Banar, Banar
beskjering, Beskjer biletet
biletinformasjon, Å finne biletinformasjon
Brukarinnstillingane, Førehandsinnstillingar for bilete
forandre modus, Å forandre biletmodus
Hjelpelinjer, Rutenett og hjelpelinjer
Lag, Lag
lagra, Gjer jpeg-bilete mindre
Lagra
Lagra ein kopi, Lagra ein kopi
Lagra som, Lagra som
Lukk biletet, Lukk
Mønsterelement, Mønsterelement
Nytt bilete, Nytt
Opna
Opna eit bilete, Opna
Oppførsel ved endring av visinga, Innstillingar
Rotere, Å rotere biletet
Rutenett, Rutenett og hjelpelinjer
skalering, Å forandra storleiken (Skalering)
spegelvending, Spegelvending
Tekst, Tekst og teikn , Tekst
Typar, Bilettypar
Bilete (menyen)
Automatisk beskjering, Automatisk beskjering
Beskjer til utval, Beskjer utval
Bileteigenskapar, Bileteigenskapar
Dupliser, Dupliser
Flat ut biletet, Flat ut biletet
Flett saman synlege lag, Flett saman synlege lag
Giljotin, Giljotin
Gråskala, Gråskalamodus
Hard autobeskjering, Hard autobeskjering
Hjelpelinjer, Hjelpelinjer
Indeksert modus, Indeksert modus
Innstillingar for rutenettet, Innstillingar for rutenettet
Lerretformat, Lerretformat
Modus, Modus
RGB (modus), RGB-modus
Roter, Rotering
Skaler biletet, Skaler biletet
Spegelvend, Spegelvend horisontalt; Spegelvend vertikalt
Transformer, Transformer
Utskriftformat, Utskriftformat
Bileteigenskapar, Bileteigenskapar
Biletfiler, Filer
Biletkart (filter), Biletkart
Biletkartfiltra, Innleiing
Biletmalar, Dialogen “Biletmalar”
Rediger malen, Rediger malen
Biletområdet, Aktivt biletområde
Biletstorleik, Innstillingar , Grunninnstillingane
Biletvindauget
Beskriving, Biletvindauget
Biletmenyen, Menyen “Bilete” i biletmenyen
Brukarinnstillingar, Biletvindauget , Utsjånaden til biletvindauget
Fargemenyen, Menyen “Fargar”
Filmenyen, “Fil”-menyen i biletvindauget
Filtermenyen, “Filter”-menyen i biletvindauget
Lagmenyen, Innleiing til “lag”-menyen
Redigeringsmenyen, Menyen “Rediger” i biletvindauget
Verktøymenyen, Verktøy
Vismenyen, Menyen “Vis”
Blanda (filter), Blanda
Blande
Verktøy, Blandeverktøyet
Blekk = penn, Pennen (blekkverktøyet)
Blyant, Blyant
BMP, Ordliste
Bølgjer (filter), Bølgjer
Bøttefyll = fyll, Fyllverktøyet
Bøying (filter), Bøy
Brukarinnstillingar, Brukarinnstillingar
Inndatastyring, Inndatastyring
Inneiningar, Inn-einingar
Brukarinnstillingar (kommando), Brukarinnstillingar
Buffer, Bufferdialogen
Buffer med namn: Klipp ut/Kopier/Lim inn, Bufferane
Bufferlageret, Korleis setje opp bufferlageret
Bump map = Avbilding frå kart (filter), Avbilding frå kart
Bumpmapping = avbilding, Ordliste
Bytt farge (frå fargeovergang), Fargelegg frå fargeovergang
Bytt fargeområde, Bytt fargeområde
Bytte palett, Bytt palett

D

Dagens tips, Dagens tips
Datamapper
Adresser, Datamapper
Deformering (filter), Deformering
Deinterlace, Fjern annakvar linje
Dekkevne
Glidebrytar for dekkevne, Verktøyinnstillingar
Dekorfiltra, Innleiing
Del opp (filter for nettsider), Del opp
Del opp (modus), Lagmodus
Dialogar
Angrelogg, Dialogen for angreloggen
Banar, Banedialogen
Bilete, Biletdialogen
Biletmalar, Dialogen “Biletmalar”
Brukarinnstillingar, Brukarinnstillingar
Bilete, Førehandsinnstillingar for bilete
Biletvindauget, Biletvindauget , Utsjånaden til biletvindauget
Fargestyring, Fargestyring
Inndatastyring, Inndatastyring
Inneiningar, Inn-einingar
Rutenett, Standard rutenett
Verktøykassa, Verktøykassa
Vindaugehandtering, Vindaugehandtering
Buffer, Bufferdialogen
Dialogar i verktøykassa, Undermenyen “Dialogar”
Dokk = samlevindauge, Dialogar og samlevindauge
Dokumentlogg, Dokumentlogg
Fargar, Fargedialogen for for- og bakgrunnsfarge
Fargekart, Fargekart for indekserte fargar
Fargeovergangar, Dialogen for fargeovergangar
Histogram, Histogramdialogen
Innleiing, Innleiing til dialogane
Innstillingar
Datamapper, Datamapper
Grensesnitt, Grensesnitt
Hjelpsystement, Hjelpsystemet
Mapper, Mapper
Omgivnader, Omgivnader
Skjerm, Skjerm
Tema, Tema
Tittellinjer, Tittel- og statuslinjer i biletet
Verktøyinnstillingane, Verktøyinnstillingane
Kanalar, Kanaldialogen
Lag, Lagdialogen
Mønsterelement, Dialogen for mønsterelement
Navigering, Navigeringsdialogen
Palettar, Palettdialogen
Peikar, Peikardialogen
Pensel, Penseldialogen
Prøvepunkt, Dialogvindauget for “prøvepunkt”
Samlevindauge, Dialogar og samlevindauge
Skrifttypar, Dialogen for skrifttypar
Snarmaske, Snarmaske
Status for inn-einingane, Dialog for utstyrstatus
Verktøy, Verktøydialogen
Dias (filter), Dias
Differanse (modus), Lagmodus
Differentiel, Kantar
Diffraksjonsmønster (filter), Diffraksjonsmønster
Djupfletting (filter), Djupfletting
DoG kantfinning, DoG kantfinning
Dokk = samlevindauge, Dialogar og samlevindauge
Dokumentlogg, Dokumentlogg
Dupliser bilete, Dupliser

E

Einingshandteraren, Einingar
Eksportere filer, Eksportere fil
Elliptisk utval, Ellipseutvalet
Eroder (filter), Erodér
Etterbelys (modus), Lagmodus
Etterbelysing, Avskygging/Etterbelysning
EXIF, Lagra som JPEG , Ordliste

F

Fargar
Alien Map, Alien Map
Auto, Undermenyen “Auto”
Bytt farge, Bytt farge
Bytt fargeområde, Bytt fargeområde
Endre for- og bakgrunnsfarge, Fargedialogen for for- og bakgrunnsfarge
Fargeforsterking, Fargeforsterking
Fargelegg frå mal, Fargelegg frå mal
Fargelegging, Fargelegg frå fargeovergang
Fargemetning, Ordliste
Fargestrekking, Automatisk fargestrekking
Fargestyring, Fargestyring i GIMP
Filterpakke, Filterpakke
Flett lagmodus, Lagmodus
Info
Fargeromanalyse, Fargeromanalyse
Kantgjennomsnitt, Kantgjennomsnitt
Opprett palett, Palettutglatting
Innfarging, Innfarging
Inverter, Inverter , Inverter verdiar
Jamn ut, Jamn ut
Kart
Fargelegg frå palett, Fargelegg frå palett
Komponentar
Kanalmiksar, Kanalmiksar
Kombiner, Kombiner
Separer, Separer
Set saman på nytt, Set saman på nytt
Kvitbalanse, Kvitbalanse
Maks RGB, Maks RGB
Mindre metning, Mindre metning
Normaliser, Normalisering
Palettar, Palettdialogen
Retinex, Retinex
Rotere fargane, Roter fargane
Strekk HSV, Strekk HSV
Strekk kontrast, Strekk kontrast
Tilpass forgrunn og bakgrunn, Tilpass forgrunn og bakgrunn
TV-filter, TV-filter
Verktøy, Fargeverktøy
Visingsfilter, For fargesvakt syn
Farge (modus), Lagmodus
Fargebalanse, Fargebalanse
Fargebytting, Bytt farge
Fargedjupn, Ordliste
Fargefordeling, automatisk, Undermenyen “Auto”
Fargehandtering, Fargehandtering , Fargeprøvetrykk
Fargekart
Bytte, Bytt palett
Indeksert, Fargekart for indekserte fargar
Ordne, Ordne fargekartet på nytt
Palett, Palettar
Fargekast, Fargekast
Fargelegg frå mal, Fargelegg frå mal
Fargelegge biletet, Innfarging
Fargeleggingsverktøyet, Innfarging
Fargemetning, Ordliste
Fargemodus, Ordliste
Fargeomfang, Ordliste
Fargeområdet
Brukarinnstillingar, Brukarinnstillingane
Fargeovergang, Blandeverktøyet
Fargeovergangar, Fargeovergangar
Dialogvindauget, Dialogen for fargeovergangar
Fargeovergang frå palett, Palettmenyen
Indikatorområdet, Indikatorområdet
lage ny, Brukseksempel for fargeovergangsbehandlaren
Rediger, Fargeovergangsbehandlaren
Fargeplukk (støyfilter), Fargeplukk
Fargeplukkar, Fargeplukkaren
Fargeprofil, Fargestyring i GIMP , Fargestyring
Fargerom, Fargestyring i GIMP
Fargeromanalyse, Fargeromanalyse
Fargerotasjon, Roter fargane
Fargestrekking, Automatisk fargestrekking
Fargestyring, Fargestyring i GIMP , Fargestyring , Innstillingane
Fargetilpassing, Ordliste
Fartssløring, Fartssløring
Fasettkant, Legg til fasettkant
Feilkonsollen, Feilkonsollen
Feilmelding, Feilkonsollen
Fest til hjelpelinjer, Fest til hjelpelinjer
Fest til rutenett, Fest til rutenett
Filer, Filer
Meny, Filmenyen
Opna, Å opna filer
Oppretta nye, Å lage nye filer
Filformat, Filer , Ordliste
Film (filter), Film
Filter
Alfa til logo, Innleiing til filtra “Alfa til logo”
Alien Glow, Alien Glow
Alien-Neon, Alien-Neon
Basisk I, Basisk I
Basisk II, Basisk II
Blanda, Blanda
Frost, Frost
Glinsande, Glinsande
Glødande, Glødande
Gnaging, Gnaging
Kaldt metall, Kaldt metall
Kritt, Kritt
Krom, Krom
Kuflekkar, Kuflekkar
Neon, Neon
Partikkelspor, Partikkelspor
Skinande fasett, Skinande fasett
Stjerneform, Stjerneform
Stjerneutbrot, Stjerneutbrot
Teksturert, Teksturert
Animasjon
Avspeling, Spel av animasjonen
Innleiing, Animasjonsfiltra
Optimer, Optimer
Artistiske, Innleiing til dei artistiske filtra
Fotokopi, Fotokopi
GIMPressionist, GIMPressionist , GIMPressionist - Storleiksbehandlaren
Kubisme, Kubisme
Lerret, Lerret
Mjukglød, Mjukglød
Oljemaling, Oljemaling
Predator, Predator
Retningskartbehandlaren, GIMPressionist - Retningskartbehandlaren
Teikneserie, Teikneserie
Van Gogh (LIC), Van Gogh (LIC)
Dekor, Innleiing
Dias, Dias
Gammalt foto, Gammalt foto
Kaffiflekkar, Kaffiflekkar
Legg til ullen kant, Ullen kant
Skjer frå sjablong, Skjer frå sjablong
Forbetre
Fjern annakvar linje, Fjern annakvar linje
Fjern raude auge, Fjern raude auge
Fjern striper, Fjern striper
Gjer skarpare, Gjer skarpare
Innleiing, Innleiing
NL-filteret, NL-filteret
Støvfjernar, Støvfjernar
Uskarpmaske, Uskarpmaske
Forvrengningar, Innleiing til forvrengningsfiltra
Avistrykk, Avistrykk
Bølgjer, Bølgjer
Bøy, Bøy
Gravyr, Gravyr
Innrulling, Innrulling
Interaktiv deformasjon, Interaktiv deformasjon
Krusning, Krusning
Linsefeil, Linsefeil
Mosaikk, Mosaikk
Persienne, Persienne
Polarkoordinat, Polarkoordinat
Relieff, Relieff
Skift, Skift
Verdiutbreiing, Verdiutbreiing
Video, Video
Vind, Vind
Vri og vreng, Vri og vreng
Gaussisk sløring, Gaussisk sløring
Gjenta siste, Gjenta siste
Glaseffektar, Innleiing
Innleiing, Innleiing
Kart, Innleiing
Avbild på objekt, Avbild på objekt
Avbilding frå kart, Avbilding frå kart
Deformering, Deformering
Flislegg, Flislegg
Forskyv, Forskyving
Fraktal, Fraktal
Illusjon, Illusjon
Lag saumlause, Lag saumlause
Papirfliser, Papirfliser
Små fliser, Små fliser
Kombinér
Djupfletting, Djupfletting
Film, Film
Innleiing, Innleiing til kombinérfiltra
Kontur, Innleiing
DoG kantfinning, DoG kantfinning
Kantar, Kantar
Laplace, Laplace
Neon, Neon
Sobelrelieff, Sobelrelieff
Legg til fasettkant, Legg til fasettkant
Legg til ramme, Legg til ramme
Lys og skygge
Glasfliser, Glasfliser
Gradientrefleks, Gradientrefleks
Innleiing, Innleiing
Linserefleks, Linserefleks
Lupeeffekt, Lupeeffekt
Lyseffektar, Lyseffektar
Lysglimt, Lysglimt
Perspektivskygge, Perspektivskygge
Slagskygge, Slagskygge
Supernova, Supernova
Xach-effekt, Xach-effekt
Meny, Innleiing til menyen “Filter”
Nettsider
Biletkart, Biletkart
Del opp, Del opp
Halvutflating, Halvutflating
Innleiing, Filter for nettsider
Sløring, Innleiing til sløringsfiltra , Sløring
Fartssløring, Fartssløring
Pikselisér, Pikseliser
Selektiv gaussisk sløring, Selektiv gaussisk sløring
Slør flisfugene, Slør flisfugene
Støy, Innleiing til støyfiltra
Fargekast, Fargekast
Fargeplukk, Fargeplukk
HSV-støy, HSV-støy
Nedsmelting, Nedsmelting
RGB-støy, RGB-støy
Sprei, Sprei
Teiknefilter
CML-utforskar, CML-utforskar
Diffraksjonsmønster, Diffraksjonsmønster
Flamme, Flamme
Fraktalutforskaren, Fraktalutforskaren
Gfig, Gfig
IFS-fraktal, IFS-Fraktal
Innleiing, Innleiing til teiknefiltra
Kuledesigner, Kuledesigner
Labyrint, Labyrint
Massiv støy, Massiv støy
Plasma, Plasma
Puslespel, Puslespel
Qbist, Qbist
Rutenett, Rutenett
Sinus, Sinus
Sjakkbrett, Sjakkbrett
Tilbakestill alle filtra, Tilbakestill alle filtra
Uspesifiserte, Innleiing
Eroder, Erodér
Konvolusjonsmatrise, Konvolusjonsmatrise
Utvid, Utvid
Vis siste igjen, Vis siste igjen
Filterpakke, Filterpakke
Fjern annakvar linje, Fjern annakvar linje
Fjern striper (filter), Fjern striper
Fjørkant = Mjuk kant, Mjuk kant
Flamme (filter), Flamme
Flat ut biletet, Flat ut biletet
Flatefyll = fyll, Fyllverktøyet
Flett korn (modus), Lagmodus
Flett saman synlege lag, Flett saman synlege lag
Flisfuger, sløring av, Slør flisfugene
Flislegg (filter), Flislegg
Floyd-Steinberg, Ordliste
Flytande utval, Ordliste
Forankre, Forankre laget
Flytteverktøyet, Flytteverktøyet
Fontar = Skrifttypar, Dialogen for skrifttypar
Forbetre bilete (filter), Innleiing
Førehandsvising
Navigasjon, Biletvindauget
Rotasjonsverktøyet, Verktøyinnstillingane
Førehandsvisingar, Grensesnitt
Forgrunnsfarge, Fargeområdet
Forgrunnsutval, Forgrunnsutval
Format
GBR, Å legge til nye penslar
GIF, Lagra som GIF
GIH, Å legge til nye penslar
JPEG, Lagra som JPEG
PDF, Ordliste
PNG, Lagra som PNG
XCF, Ordliste
Forskyv (filter), Forskyving
Forskyvingsverktøyet, Forskyvingsverktøyet
Forstørr visinga, Forstørr
Forstørr/forminsk, Lupe
Forvrengningar (filter), Innleiing til forvrengningsfiltra
Fotografi, Bilete frå digitalkamera
Fotokopi (filter), Fotokopi
Fraktal (filter), Fraktal
Fraktalutforskaren (filter), Fraktalutforskaren
Frittståande undermenyar, Frittståande undermenyar
Frost (filter), Frost
Full skjerm, Full skjerm
Fyll, Fyllverktøyet
Fyll gjennomsiktige område, Verktøyinnstillingane
Fyll med bakgrunnsfarge, Fyll med bakgrunnsfarge
Fyll med forgrunnsfarge, Fyll med forgrunnsfarge
Fyll med mønsterelement, Fyll med mønsterelement

G

Gammalt foto, filter, Gammalt foto
Gammaverdi, Ordliste
Gamut = fargeomfang, Ordliste
Gaussisk sløring, Gaussisk sløring
Gaussiske differansar, DoG kantfinning
GBR, Å legge til nye penslar
Generiske filter = uspesifiserte, Innleiing
Geometriske figurar (filter), Gfig
Gfig (filter), Gfig
GIF, Lagra som GIF , Eksportere fil , Ordliste
GIH, Å legge til nye penslar
Giljotin, Giljotin
GIMP
Feil (bugs), Rapportering av feil og spørsmål om endringar
Historisk oversyn, Historia til GIMP
Innleiing, Velkommen til GIMP
Problemløysing, Problemløysing
GIMP på Internett, GIMP på Internett
GIMPressionist (filter), GIMPressionist
Gjennomsikt
Å gjere eit utval gjennomsiktig, Utval
Alfakanal, Ordliste
Behald laggjennomsikt, Å bruke lagdialogen
Blokker alfakanal, Å bruke lagdialogen
Gjere bakgrunnen gjennomsiktig, Å lage eit delvis gjennomsiktig utval
Glidebrytar for dekkevne, Verktøyinnstillingar
Lagra gjennomsiktige bilete, Lagra gjennomsiktige bilete
Gjenta (kommando), Gjenta
Gjer bare lysare (modus), Lagmodus
Gjer bare mørkare (modus), Lagmodus
Gjer skarpare (filter), Gjer skarpare
Glasfliser (filter), Glasfliser
Glinsande (filter), Glinsande
Glødande (filter), Glødande
Gnaging, Gnaging
Gni utover, Gni ut
Gradient, Kantar
Gradientrefleks (filter), Gradientrefleks
Gråskala, Ordliste
Gråskala modus, Gråskalamodus
Gravyr (filter), Gravyr
Grensesnitt
Innstillingar, Grensesnitt

I

ICC-profil, Fargestyring i GIMP
IFS-fraktal (filter), IFS-Fraktal
Illusjon (filter), Illusjon
Indeksert (modus), Indeksert modus
Indekserte fargar, Ordliste
Indikatorområdet, Indikatorområdet
Inndatastyring, Inndatastyring
Inneiningar, Dialog for utstyrstatus
Brukarinnstillingar, Inn-einingar
Innfarging, Innfarging , Innfarging
Innrett synlege lag, Innrett synlege lag
Innretting, Innrettingsverktøyet
Innrettingslinjer = hjelpelinjer, Hjelpelinjer
Innrulling (filter), Innrulling
Innrykk
i tekst, Verktøyinnstillingane
Installering, Å starte GIMP for første gong
Intelligent saks, “Intelligent” saks
Interaktiv deformasjon (filter), Interaktiv deformasjon
Inverter fargeverdiar, Inverter verdiar
Invertere fargar, Inverter

K

Kaffiflekkar (filter), Kaffiflekkar
Kaldt metall (filter), Kaldt metall
Kanalar, Kanaldialogen
Kanalmasker, Utvalsmasker
Menyen, Kanalmenyen
Kanalmiksar, Kanalmiksar
Kantfinning (filter), Kantar
Kantfinning = kontur (filter), Innleiing
Kantgjennomsnitt, Kantgjennomsnitt
Karving, Skjer frå sjablong
Klipp ut (kommando), Klipp ut
Kloning, Kloning
Knappar
Lage vha. Script-Fu, Sjølvstendige skript
Kombiner (kommando), Kombiner
Kommandolinja
Argument, Argument i kommandolinja
Konseptet, Grunnleggjande om bruken av GIMP
Kontekstmeny = Lokalmeny, Lokalmeny
Kontrast, Kontrast
Kontur (filter), Innleiing
Konturverktøyet, Slør/Skjerp
Konvolusjonsmatrise (filter), Konvolusjonsmatrise
Kopier (kommando), Kopier
Kopier synlege lag, Kopier synlege
Kritt (filter), Kritt
Krom (filter), Krom
Krusning (filter), Krusning
Kubisme (filter), Kubisme
Kuflekkar (filter), Kuflekkar
Kuledesigner (filter), Kuledesigner
Kulør (modus), Lagmodus
Kulør og metning, Kulør og metning
Kurver, Kurver
Kvantisering, Ordliste
Kvitbalanse, Kvitbalanse

L

Labyrint (filter), Labyrint
Lag, Lag , Innleiing til “lag”-menyen , Ordliste
Å flytte, Oversyn over bruksområda for flytteverktøyet
Dialog, Lagdialogen
Gjennomsikt
Fjern alfakanal, Fjern alfakanal
grenser, Eigenskapar for laga
Kopiér
Kopier synlege lag, Kopier synlege
Lim inn, Lim inn som nytt bilete , Lim inn som ny pensel , Lim inn som nytt mønsterelement
Modus, Lagmodus
Opprette nye, Å oppretta nye lag
Stabelhandtering
Reverser rekkefølgja for laga, Reverser rekkefølgja for laga
storleik, Eigenskapar for laga
Tekst, Tekstkommandoane i lagmenyen , Forkast tekstinformasjon
Tøm
Tøm laginnhaldet, Tøm utvalet
Lag saumlause (filter), Lag saumlause
Laget til botnen, Laget til botnen
Laget til toppen, Laget til toppen
Lagmasker, Lagmasker
Lagmenyen
Automatisk beskjering, Automatisk beskjering
Beskjer til utvalet, Beskjer til utvalet
Dupliser laget, Dupliser laget
Flett saman nedover, Flett saman nedover
Forankre laget, Forankre laget
Gjennomsikt, Undermenyen “Gjennomsikt” i “Lag”-menyen
Alfa til utval, Alfa til utval
Farge til alfa, Farge til alfa
Grenseverdi for alfa, Grenseverdi for alfa
Halvutflating, Halvutflating
Legg til alfakanal, Legg til alfakanal
Legg til i utvalet, Legg til i utvalet
Trekk frå utvalet, Trekk frå utvalet
Innrett synlege lag, Innrett synlege lag
Laget til biletformatet, Laget til biletformatet
Løft laget, Løft laget
Masker, Undermenyen “Masker”
Legg til i utvalet, Legg til i utvalet
Legg til maske, Legg til lagmaske
Maske til utval, Maske til utval
Rediger til lagmaske, Rediger til lagmaske
Slå av lagmaske, Slå av lagmaske
Slett lagmaske, Slett lagmaske
Snitt med utvalet, Snitt med utvalet
Trekk frå utvalet, Trekk frå utvalet
Vis bare lagmaske, Vis bare lagmaske
Nytt lag, Nytt lag
Sett laggrensene, Sett laggrensene
Skaler laget, Skaler laget
Slett laget, Slett laget
Stabel, Undermenyen “Stabel”
Laget til botnen, Laget til botnen
Laget til toppen, Laget til toppen
Løft laget eitt trinn, Løft laget
Senk laget, Senk laget
Vel laget over, Vel laget over
Vel nedste laget, Vel nedste laget
Vel øvste laget, Vel øvste laget
Transformer, Undermenyen “Transformer”
Forskyving, Forskyving
Rotér 180°, Rotér 180°
Rotér 90° med klokka, Rotér 90° med klokka
Rotér 90° mot klokka, Rotér 90° mot klokka
Valfri rotasjon, Valfri rotasjon
Vend horisontalt, Vend horisontalt
Vend vertikalt, Vend vertikalt
Vel laget over i stabelen, Vel laget over
Vel laget under i stabelen, Vel laget under
Lagmodus, Lagmodus
Addisjon, Lagmodus
Avskygging, Lagmodus
Del opp, Lagmodus
Differanse, Lagmodus
Etterbelys, Lagmodus
Farge, Lagmodus
Flett korn, Lagmodus
Gjer bare lysare, Lagmodus
Gjer bare mørkare, Lagmodus
Hardt lys, Lagmodus
Kulør, Lagmodus
Legg over, Lagmodus
Løys opp, Lagmodus
Metning, Lagmodus
Mjukt lys, Lagmodus
Multipliser, Lagmodus
Normal, Lagmodus
Skjerm, Lagmodus
Subtraksjon, Lagmodus
Trekk ut korn, Lagmodus
Verdi, Lagmodus
Lagra (fil), Lagra
Lagra ein kopi, Lagra ein kopi
Lagra som
GIF, Lagra som GIF
JPEG, Lagra som JPEG
Kommandoen, Lagra som
PNG, Lagra som PNG
Lagra som mal, Lagra som mal
Lagra som TIFF, Lagra som TIFF
Laplace, Kantar , Laplace
Lasso, Frihandsutvalet (Lassoverktøyet)
Legg over (modus), Lagmodus
Lerret
Tilpass lerret til lag, Tilpass lerret til lag
Lerret (filter), Lerret
Lerretfarge, Lerretfarge
Lerretformat, Lerretformat
Lesar
Programtillegg, Lesar for programtillegg
Prosedyrelesaren, Prosedyrelesaren
Lim inn, Lim inn
Lim inn i, Lim inn i
Lim inn som ny pensel, Lim inn som ny pensel
Lim inn som nytt bilete, Lim inn som nytt bilete
Lim inn som nytt mønsterelement, Lim inn som nytt mønsterelement
Linje
Å teikne ei rett linje, Enkle teikneobjekt
Linjeavstand
i tekst, Verktøyinnstillingane
Linsefeil (filter), Linsefeil
Linserefleks (filter), Linserefleks
Løft laget, Løft laget
Logo
Lag logo med Script-Fu, Sjølvstendige skript
Lokalmeny, Lokalmeny
Luftpenselen, Luftpenselen
Lukk biletet, Lukk
Lupe, Lupe
Lupeeffekt (filter), Lupeeffekt
Lys- og skyggeeffektar (filter), Innleiing
Lysbilete = dias (filter), Dias
Lyseffektar (filter), Lyseffektar
Lysglimt (filter), Lysglimt
Lysstyrke og kontrast, Lysstyrke og kontrast

M

Maks RGB, Maks RGB
Mal
Lagra som mal, Lagra som mal
Meny, Grunninnstillingane
Rediger, Rediger malen
Målarpensel, Målarpensel
Måleeiningar, Einingar
Måleverktøyet, Måleverktøyet
Mapper
Oppsett, Mapper
Marsjerande maur, fart, Innstillingar
Masker, Undermenyen “Masker” , Ordliste
Flett lagmaske, Flett lagmaske
Kanalmasker, Utvalsmasker
Lagmasker, Lagmasker
Legg til i utvalet, Legg til i utvalet
Legg til maske, Legg til lagmaske
Maske til utval, Maske til utval
Rediger til lagmaske, Rediger til lagmaske
Slå av lagmaske, Slå av lagmaske
Slett lagmaske, Slett lagmaske
Snarmaske, Utvalsmasker
Snitt med utvalet, Snitt med utvalet
Trekk frå utvalet, Trekk frå utvalet
Utvalsmasker, Utvalsmasker
Vis bare lagmaske, Vis bare lagmaske
Massiv støy (filter), Massiv støy
Mellombels filer, Mapper
Mellomlagringsmapper, Mapper
Mellomromtasten, Innstillingar , Aktivering
Menyar
Bilete, Menyen “Bilete” i biletmenyen
Fil, “Fil”-menyen i verktøykassa , “Fil”-menyen i biletvindauget
Filter, “Filter”-menyen i biletvindauget
Hjelp, “Hjelp”-menyen i verktøykassa
Innleiing, Menyane i GIMP
Lag, Innleiing til “lag”-menyen
Rediger, Menyen “Rediger” i biletvindauget
Vel, Menyen “Vel”
Metning, Mindre metning
Metning (modus), Lagmodus
Metning = fargemetning, Ordliste
Mjuk kant, Mjuk kant
Mjuke kantar, Ordliste
Mjuke kantar (utval), Felles verktøyinnstillingar
Mjukglød (filter), Mjukglød
Mjukt lys (modus), Lagmodus
MNG, Eksportere fil
Moarémønster, Ordliste
Modulhandteraren, Modulhandteraren
Modus (farge), Modus
Mønsterelement
Dialogvindauget, Dialogen for mønsterelement
Indikatorområdet, Indikatorområdet
Mønster for nettsider, Sjølvstendige skript
Mønster på utklippstavla, Mønster på utklippstavla
Mønsterelement som kjelde for kloning, Verktøyinnstillingane
Mønsterpensel, Penslar , Dialog for mønsterpensel , Ordliste
Mosaikk (filter), Mosaikk
Multipliser (modus), Lagmodus
Musemarkør, Innstillingar

N

Navigering
Dialogvindauget, Navigeringsdialogen , Navigeringsvindauget
Førehandsvising, Biletvindauget
Nedsmelting (filter), Nedsmelting
Negativ, Inverter
Neon (filter), Neon , Neon
Nettlesar, Innstillingar
Nivåverktøyet, Nivå
NL-filteret, NL-filteret
Ny visning, Ny visning
Nytt bilete, Nytt

P

Palett, Palettar , Fargelegg frå palett
Bruk, Palettdialogen
Bytte, Bytt palett
Duplikat, Å bruke dialogen
Fargeveljar, akvarell, Å bruke dialogen
Fargeveljar, triangel, Å bruke dialogen
FG-/BG-fargar, Å bruke dialogen
Meny, Palettmenyen
Ny palett, Å bruke dialogen
Opprett frå biletet, Palettutglatting
Papirfliser (filter), Papirfliser
Parasitt, Ordliste
Partikkelspor (filter), Partikkelspor
PDF, Ordliste
Peikar, Peikardialogen
Penn, Pennen (blekkverktøyet)
Penslar, Målarpensel , Penseldialogen
Fargepenslar, Penslar
Filformat, Å legge til nye penslar
Filterpenslar, Meir informasjon
Historikkpensel, Meir informasjon
Indikatorområdet, Indikatorområdet
Innleiing, Penslar
Lage ny, Å legge til nye penslar
Mønsterpenslar
Innleiing, Penslar
Parametriske, Penslar
Tavlepensel, Tavlepenselen
Vanlege, Penslar
Variere breidda, Å variere penselbreidda
Penslar, mønsterelement og fargeovergangar
Brukarinnstillingar, Brukarinnstillingane
Persienne (filter), Persienne
Personlege innstillingar
Startskjerm, Personleg startskjerm
Perspektivkloning, Perspektivkloning
Perspektivskygge, Perspektivskygge
Perspektivverktøyet, Perspektiv
Piksel, Ordliste
Pikseliséring, Pikseliser
Pipette, Fargeplukkaren
Plasma (filter), Plasma
Plugin = Programtillegg, Ordliste
PNG, Lagra som PNG , Eksportere fil , Ordliste
Polarkoordinat (filter), Polarkoordinat
Posterisering, Posterisering
Predator (filter), Predator
Prewitt, Kantar
Programtillegg, Programtillegg
Definisjon, Ordliste
Lesar, Lesar for programtillegg
Prosedyrar
Lesaren, Prosedyrelesaren
Prøvepunkt, Dialogvindauget for “prøvepunkt” , Vis prøvepunkta
Prøvetrykk, førehandsvising på skjerm, Fargeprøvetrykk
PSD, Ordliste
Punkt for punkt, Innstillingar , Punkt for punkt
Puslespel (filter), Puslespel

Q

Qbist (filter), Qbist

R

Ramme, Legg til ramme
Ramme frå utval, Ramme
Raude auge, Fjerne raude auge
Raude auge, fjern ... (filter), Fjern raude auge
Rektangel
Å teikne eit rektangel, Enkle teikneobjekt
Rektangelutval, Rektangelutvalet
Relieff (filter), Relieff
Rendering intent = fargetilpassing, Ordliste
Retinex, Retinex
Retningskartbehandlaren (filter), GIMPressionist - Retningskartbehandlaren
Rett linje, Valtastane (førehandsvalde)
Reverser rekkefølgja for laga, Reverser rekkefølgja for laga
RGB, RGB-modus , Kombiner , Separer , Set saman på nytt , Ordliste
RGB-støy (støyfilter), RGB-støy
Roberts, Kantar
Rotere
Bilete, Å rotere biletet , Rotering
Rotere bilete, Rotering
Rotére lag, Rotér 90° med klokka , Rotér 90° mot klokka , Rotér 180° , Valfri rotasjon
Roteringsverktøyet, Rotér
Rutenett, Rutenett og hjelpelinjer
Normalinnstillingane, Standard rutenett
Rutenett (filter), Rutenett
Rutenett, innstillingar, Innstillingar for rutenettet

S

Saks, “Intelligent” saks
Samlevindauge, Dialogar og samlevindauge
Bruke, Tilføye dialogar i samlevindauge
Script-Fu, Å bruke Script-Fu , Undermenyen “Script-Fu”
Innføring, Ei innføring i Script-Fu
Knappar, Sjølvstendige skript
Logo, Sjølvstendige skript
Sjølvstendige skript, Sjølvstendige skript
Selektiv gaussisk sløring, Selektiv gaussisk sløring
Senk laget, Senk laget
Separere fargar, Separer
Sinus (filter), Sinus
Sist opna filer, Sist opna filer
Sitring, Verktøyinnstillingar
Sjakkbrett (filter), Sjakkbrett
Skaler biletet, Skaler biletet
Skalere lag, Skaler laget
Skalering, Skalering
Skift (filter), Skift
Skinande fasett (filter), Skinande fasett
Skjerm
Innstillingar, Skjerm
Skjerm (modus), Lagmodus
Skjermdump, Vala i undermenyen
Skrifttypar, Dialogen for skrifttypar
Skriv ut, Skriv ut
Slagskygge, Slagskygge
Slett farge (teiknemodus), Verktøyinnstillingar
Slør og skjerp, Slør/Skjerp
Sløring, Sløring
Sløringsfilter, Innleiing til sløringsfiltra
Små fliser (filter), Små fliser
Snarmaske, Snarmaske , Snarmaske
Bruk, Å bruke snarmaske
Sobel, Kantar
Sobelrelieff (filter), Sobelrelieff
Soft proof = prøvetrykk, Fargeprøvetrykk
Spegelvending, Spegelvending , Spegelvend horisontalt; Spegelvend vertikalt
Språkinnstillingar, Språk
Sprei (filter), Sprei
Sprøytepistol = luftpensel, Luftpenselen
Stabel, Undermenyen “Stabel”
Start av GIMP, Starthjelp
Startskjerm (personleg), Personleg startskjerm
Statuslinje
I biletvindauget, Biletvindauget
Stjerneform (filter), Stjerneform
Stjerneutbrot, Stjerneutbrot
Storleiksbehandlaren (filter), GIMPressionist - Storleiksbehandlaren
Støvfjernar, Støvfjernar
Støy (filter), Innleiing til støyfiltra
Strek opp bane, Strek opp bane
Strek opp utvalet, Strek opp utvalet
Strekk HSV, Strekk HSV
Strekk kontrast, Strekk kontrast
Subtraksjon (modus), Lagmodus
Supernova (filter), Supernova
Superutjamning, Ordliste
SVG, Ordliste

T

TARGA, Ordliste
Tastatursnarvegar, Å lage snarvegar til menyfunksjonane
Tastesnarvegar, Grensesnitt
Tastesnarvegar, oppsett av, Tastesnarvegar
Tavlepensel, Tavlepenselen
Teiknefilter, Innleiing til teiknefiltra
Teiknemodus
Bak, Verktøyinnstillingar
Slett farge, Verktøyinnstillingar
Teikneområde, Lag
Teikneserie (filter), Teikneserie , Teikneserie
Teikneverktøya, Felles eigenskapar , Teikneverktøya (blyanten, målarpenselen og luftpenselen)
Tekst
flytte, Oversyn over bruksområda for flytteverktøyet
Forkast tekstinformasjon, Forkast tekstinformasjon
i bilete, Tekst og teikn
innrykk, Verktøyinnstillingane
Lag, Tekstkommandoane i lagmenyen
linjeavstand, Verktøyinnstillingane
Opna tekst frå fil, Tekstbehandlaren
Tekstbehandlaren, Tekstbehandlaren
Til utval, Tekstkommandoane i lagmenyen
Tekst langs bane, Verktøyinnstillingane
Tekst til bane, Verktøyinnstillingane
Tekst til utval, Tekstkommandoane
Teksturert (filter), Teksturert
Tekstverktøyet, Tekst
Tema, Tema
Temporære mapper, Mapper
Terskelverdi, Terskelverdi
TGA, Ordliste
TIFF, Lagra som TIFF , Ordliste
Tilbakestill (kommando), Tilbakestill
Tilpass forgrunn og bakgrunn, Tilpass forgrunn og bakgrunn
Tilpass lerret til lag, Tilpass lerret til lag
Tilpass vindauget, Tilpass vindauget
Tittellinjer
Innstillingar, Tittel- og statuslinjer i biletet
Tøm utvalet, Tøm utvalet
Tone inn/ut, Ton inn/ut
Transformasjonsverktøy
Beskjering, Beskjering
Skaler, Skalering
Transformer
Forskyving, Forskyving
Rotér, Rotér 90° med klokka , Rotér 90° mot klokka , Rotér 180°
Valfri rotasjon, Valfri rotasjon
Vend horisontalt, Vend horisontalt
Vend vertikalt, Vend vertikalt
Trekk ut korn (modus), Lagmodus
Tutorial, GIMP-kvikkasar , Teikne rette linjer
Tutorial = opplæring, GIMP-kvikkasar

U

Ullen kant, Ullen kant
URI, Ordliste
URL, Ordliste
Uskarpmaske (filter), Uskarpmaske
Uspesifiserte filter, Innleiing
Utskjering, Skjer frå sjablong
Utskriftformat, Utskriftformat
Utsmøring, Gni ut
Utstyrstatus, Dialog for utstyrstatus
Utval
Å gjere eit utval gjennomsiktig, Utval
Bruk, Å lage og bruke utval
Ellipseutval, Ellipseutvalet
Endre form på, Verktøyinnstillingar
Felles eigenskapar, Felles eigenskapar
Flytte eit utval, Å flytte eit utval
Forgrunnsutval, Forgrunnsutval
Frihandsutval (lasso), Frihandsutvalet (Lassoverktøyet)
Inverter, Inverter
Lagra til kanal, Lagra til kanal
Lim inn, Lim inn som nytt bilete , Lim inn som ny pensel , Lim inn som nytt mønsterelement
Om, Utval
Ramme, Ramme
Rektangelutval, Rektangelutvalet
saks, “Intelligent” saks
Snitt mellom alfakanal og utval, Snitt med utvalet
Strek opp, Strek opp utvalet
Til tekst, Tekstkommandoane i lagmenyen
Tryllestaven, Tryllestaven
Utvalsmasker, Utvalsmasker
Utvalsmodus, Felles verktøyinnstillingar
Vel etter farge, Vel etter farge
Utval til bane
Avanserte innstillingar, Dialogen “Avanserte innstillingar for utval til bane”
Utvalsbehandlaren, Utvalsbehandlaren
Utvalsfletting, Ordliste
Utvid (filter), Utvid

V

Van Gogh (LIC) (filter), Van Gogh (LIC)
VBR, Å legge til nye penslar
Vel
Alt, Vel alt
Auk, Auk
Avrunda rektangel, Avrunda rektangel
Etter farge, Etter farge
Frå bane, Frå bane
Gjer flytande, Gjer flytande
Gjer skarpare, Gjer skarpare
Ingen, Ingen
Krymp, Krymp
Mjuk kant, Mjuk kant
Slå snarmaske av/på, Slå snarmaske av/på
Til bane, Til bane
Tøm innhaldet i utvalet, Tøm utvalet
Utvalsbehandlaren, Utvalsbehandlaren
Vel laget over, Vel laget over
Vel nedste laget, Vel nedste laget
Vel øvste laget, Vel øvste laget
Vel-menyen, Menyen “Vel”
Vend horisontalt (lag), Vend horisontalt
Vend vertikalt (lag), Vend vertikalt
Verdi (modus), Lagmodus
Verdiutbreiing (filter), Verdiutbreiing
Verktøy, Verktøydialogen , Innleiing til menyen “Verktøy”
Avskygging, Avskygging/Etterbelysning
Banar, Baneverktøyet
Beskjering, Beskjering
Blande, Blandeverktøyet
Blyant, Blyant
Ellipseutval, Ellipseutvalet
Etterbelysing, Avskygging/Etterbelysning
Fargar, Fargeverktøy
Fargebalanse, Fargebalanse
Fargeplukkar, Fargeplukkaren
Flytt, Flytteverktøyet
Forgrunnsutval, Forgrunnsutval
Forskyving, Forskyvingsverktøyet
Forstørr og forminsk, Lupe
Frihandsutval (lasso), Frihandsutvalet (Lassoverktøyet)
Fyll, Fyllverktøyet
Gni ut, Gni ut
Helbred, Helbred
Innfarging, Innfarging
Innretting, Innrettingsverktøyet
Kloning, Kloning
Kulør og metning, Kulør og metning
Kurver, Kurver
Luftpenselen, Luftpenselen
Lupe, Lupe
Lysstyrke og kontrast, Lysstyrke og kontrast
Målarpensel, Målarpensel
Måleverktøyet, Måleverktøyet
Nivåverktøyet, Nivå
Penn, Pennen (blekkverktøyet)
Perspektiv, Perspektiv
Perspektivkloning, Perspektivkloning
Posterisering, Posterisering
Rektangelutval, Rektangelutvalet
Roter, Rotér
saks, “Intelligent” saks
Slør/skjerp, Slør/Skjerp
Spegelvend, Spegelvending
Teikneverktøya, Teikneverktøya (blyanten, målarpenselen og luftpenselen)
Tekst, Tekst
Terskel, Terskelverdi
Transformasjonsverktøy, Felles eigenskapar
Tryllestaven, Tryllestaven
Vel etter farge, Vel etter farge
Viskeleret, Viskeleret
Verktøyinnstillingar
Innstillingar, Verktøyinnstillingane
Verktøykassa, Verktøykassa , Verktøykassa
Aktivt biletområde, Aktivt biletområde
Brukarinnstillingar, Verktøykassa
Fargeområdet, Fargeområdet
Filmenyen, Filmenyen
Hjelpmenyen, “Hjelp”-menyen i verktøykassa
Indikatorområdet, Indikatorområdet
Meny, “Fil”-menyen i verktøykassa , “Filmenyen” i verktøykassa
Teikneverktøya, Felles eigenskapar
Utvidingar, Menyen “Utvidingar” i verktøykassa
Velmenyen, Menyen “Vel”
Video (filter), Video
Vind (filter), Vind
Vindaugehandtering
Brukarinnstillingar, Vindaugehandtering
Vis hjelpelinjer, Vis hjelpelinjer
Vis laggrenser, Vis laggrenser
Vis linjalar, Vis linjalar
Vis menylinje, Vis menylinje
Vis rullefelt, Vis rullefelt
Vis rutenett, Vis rutenett
Vis statuslinje, Vis statuslinje
Vis utval, Vis utvalsgrensene
Viskeleret, Viskeleret
Vismenyen
Fest til hjelpelinjer, Fest til hjelpelinjer
Fest til rutenett, Fest til rutenett
Forstørr, Forstørr
Full skjerm, Full skjerm
Lerretfarge, Lerretfarge
Navigeringsvindauget, Navigeringsvindauget
Ny visning, Ny visning
Punkt for punkt, Punkt for punkt
Tilpass vindauget, Tilpass vindauget
Vis hjelpelinjer, Vis hjelpelinjer
Vis laggrenser, Vis laggrenser
Vis linjalar, Vis linjalar
Vis menylinje, Vis menylinje
Vis rullefelt, Vis rullefelt
Vis rutenett, Vis rutenett
Vis statuslinje, Vis statuslinje
Vis utvalsgrensene, Vis utvalsgrensene
Visingsfiltra, Visingsfiltra
Voronoi, Innstillingar
Vri og vreng (filter), Vri og vreng

W

Web
Bilete for Internett, Å tilpassa bilete for Internett

X

X- og Y-oppløysing, Avanserte innstillingar
Xach-Effekt, Xach-effekt
XCF, Ordliste