7.14. Avrunda rektangel

Dette valet, som eigentleg er eit Script-Fu-skript, omformar eit eksisterande utval, anten det er rektangulær, elliptisk eller noe anna, til eit utval med avrunda hjørne. Hjørna kan bli bøygde innover (konkav) eller utover (konveks). For å få dette til, blir utvalet om nødvendig først omforma til eit rektangel og deretter blir det lagt til eller trekt ifrå sirklar i kvart hjørne.

7.14.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via VelAvrunda rektangel

7.14.2. Forklaring til dialogvindauget for “avrunda rektangel

Figur 15.53. Dialogvindauget for “avrunda rektangel

Dialogvindauget for avrunda rektangel

Radius (%)

Du kan skrive inn radius til det avrunda hjørnet i prosent, anten ved å skrive direkte i tekstboksen eller bruke glidebrytaren. Verdien er i prosent av den som er minst av høgda eller breidda.

Konkav

Aktiver denne boksen dersom du ønskjer konkave, altså innoverbøygde, hjørne. Elles blir hjørna utoverbøygde, dvs. konvekse.